Andrzej de Lazari

 

Uniwersytet Łódzki

Instytut Studiów Międzynarodowych

ul. Składowa 41/43, 90-127 ŁódŸ

 

alazari@uni.lodz.pl