Członkowie (Marzec 2006)
Katarzyna Kantecka (od 14.04.2004 r.)
 
Kamila Hynas (od 14.04.2004 r.)
 
Justyna Kaszubska (od 14.04.2004 r.)
 
Justyna Fruzińska (od 26.05.2004 r.)
 
Anna-Maria Horowska (od 20.03.2005 r.) - nasza późniejsza Webmistress
 
Monika Tynenska (od 13.04.2005 r.)
 
Maciej Janik (od 26.05.2005 r.) - późniejszy V-ce Przewodniczący
 
Agnieszka Ciećwierz (od 15.11.2005 r.) - późniejsza sekretarz pierwszej międzynarodowej konferencji Koła
 
Aleksandra Stefaniak (od 21.12.2005 r.)