Sekcje


W ramach Studenckiego Koła Naukowego im. Geoffreya Chaucera działają obecnie trzy sekcje:

Sekcja literatury i kultury średniowiecznej - w ramach tej najdłużej i najaktywniej działającej sekcji, zainicjowanej na samym początku istnienia Koła, organizowane są dyskusje poświęcone średniowiecznej literaturze angielskiej oraz kontekstowi kulturowemu średniowiecza. Opiekunem sekcji jest dr Joanna Kazik, wspomaga nas też prof. dr hab. Andrzej Wicher.

Sekcja dramatu współczesnego - powołana została w odpowiedzi na zainteresowanie studentów dramatem współczesnym i teatrem. Spotkania sekcji, której opiekunem jest dr Michał Lachman, poświęcone są rozwojowi dramatu brytyjskiego na przestrzeni XX wieku.

"Pinterowska" sekcja teorii literatury - ten najnowszy projekt Koła stawia sobie za zadanie połączyć krytykę dramatów Harolda Pintera z szeroko rozumianą tematyką teorii literatury, dając studentom szansę na poszerzenie swej wiedzy w tej dziedzinie i umożliwienie im praktycznego jej zastosowania w konkretnym kontekście interpretacyjnym. Opiekunem sekcji jest mgr Paulina Mirowska.

Wszystkich zainteresowanych sekcjami dramatycznymi zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ich działalności pod poniższym linkiem.