Struktury

Struktury są podstawowymi typami bezpośrednimi tworzonymi przez programistę (klasy są typami referencyjnymi). Ponadto, w odróżnieniu od klas, struktury dziedziczą (niejawnie) tylko z klasy object i są typu sealed (ze struktur nie można dziedziczyć). Struktura nie może także posiadać destruktora. Jednak struktury, tak samo jak klasy, mogą implementować interfejsy.

Wzór deklaracji struktury:


[modyfikatory]  struct  nazwaStruktury [ :  nazwyInterfejsów ]
{
   // Deklaracje składowych struktury
} 


Przykładowo:


struct  MojaStruktura {
   int  x, y ;
   public void metoda() {...}
} 


prev | Strona Główna | next

Copyright © 2006 Daniel Dusiński
Wszelkie prawa zastrzeżone