Wzajemne uprzedzenia

Polaków i Rosjan

Bibliografia

 

pod redakcją Andrzeja de Lazari

 

Publikacja zrealizowana w ramach projektu badawczego KBN

Wzajemne uprzedzenia pomiędzy Polakami i Rosjanami

nr 5 H02E 051 21

 

1. Moskwa-Rosja w polskich tekstach pamiętnikarskich od XVI do XIX wieku – opracowała Aleksandra Niewiara

 

2. Rosja i Rosjanie w polskiej historiografii (XIX-XX wiek) – opracował Rafał Stobiecki

 

3. Polska i Polacy w rosyjskiej i radzieckiej historiografii – opracował Vladimir Kutiavin

 

4. Polska i Polacy w literaturze rosyjskiej – opracował Wasilij Szczukin

 

5. Polska i Polacy w literaturze rosyjskiej (literatura przedmiotu) – opracował Wasilij Szczukin

 

6. Rosja i Rosjanin w literaturze polskiej – opracował Tadeusz Sucharski

 

7. Komunizm rosyjski w myśli polskiej – opracowali Justyna Kurczak i Przemysław Waingertner

 

8. Bibliografia z zakresu socjologii i psychologii – opracowała Ada Stajewska

 

9. Polak i Polska w rosyjskiej i radzieckiej karykaturze – opracował Oleg Riabov

 

10. Polak i Polska w filmie radzieckim 1920-1953 (filmografia) – opracował Vasilii Tokarev

 

11. Rosjanin w polskim filmie 1916-2000 (filmografia) – opracował Adam Wyżyński

 

12. Polacy o rosyjskim prawosławiu – opracował ks. Piotr Przesmycki

 

13. Rosyjska Cerkiew prawosławna wobec katolicyzmu – opracowała Elżbieta Przybył

 

14. Rosja i Rosjanie w publicystyce polskiej po 1989 r. – opracowała Magdalena Żakowska

historiografia polskahistoriografia rosyjska i radzieckasocjologia i psychologiaPolska w literaturze rosyjskiejkomunizm w mysli polskiejPolak w karykaturzePolak w filmie radzieckimPolacy o prawoslawiuRosjanie o rzymskim katolicyzmieRosja w publicystyce polskiejRosja w literaturze polskiejliteratura przedmiotu