Projects

Nagrodzone prace magisterskie

 

2001 – Mariusz Radomiak – II nagroda w konkursie Ścieżka Wschodnia SGH za pracę Łodzianie-Polacy wobec innych grup narodowościowych

2002 – Ernest Wyciszkiewicz – II nagroda w konkursie Ścieżka Wschodnia SGH za pracę Kategoria Zachodu we współczesnej rosyjskiej myśli ideologicznej

2003 – Hubert Michlewski II nagroda Ministra Spraw Zagranicznych za pracę Konflikt w Kosowie w 1999 roku (historia i medialna propaganda)

2004 Beata Fastyn, Jan Paweł II wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 1978-2000, Warszawa 2004

2005 – Anna Szemrzalska, Ewelina Szrek, Imperium i prawo, „Nomos”, Kraków 2006

2007 – Olga Nadskakuła, Uprzedzenia między Polakami i Rosjanami – religijny aspekt problemu, Łódź 2009

My post-graduate students:

 

1998 – Dr Dorota Warcholińska

1999 – Dr Iwona Massaka

1999 – Dr Bożena Żejmo

2007  Dr Adam Kola

2010 – Dr Magdalena Żakowska

2017—Dr Piotr Ahmad