„Poczwiennictwo”. Z badań nad historią idei w Rosji, Wyd. UŁ, Łódź 1988.

Наполеон или Чичиков. Из истории русского национализма, С.-Петербург 1993.

– [ed.] Mentalność rosyjska. Słownik, „Śląsk”, Katowice 1995. Russian Mentality. Dictionary, „Śląsk”, Katowice 1995.

Ostatni romantyk” Apollon Grigorjew, „Śląsk”, Katowice 1996.

Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyjskim, „Śląsk”, Katowice 1996.

– [ed.] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 1-5, Warszawa-Łódź 1999-2003.

W kręgu Fiodora Dostojewskiego. „Poczwiennictwo”, „Ibidem”, Łódź 2000.

– [ed.] Wzajemne uprzedzenia pomiędzy Polakami i Rosjanami. Materiały konferencyjne, „Ibidem”, Łódź 2001.

Wiktor Jerofiejew, Encyklopedia duszy rosyjskiej. Romans z encyklopedią. Przełożył, glosarium i posłowiem opatrzył Andrzej de Lazari, „Czytelnik”, Warszawa 2003.

– [ed.] Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne, „Ibidem”, Łódź 2003.

– [ed.] Dusza polska i rosyjska – od Mickiewicza i Puszkina do Miłosza i Sołżenicyna, PISM, Warszawa 2004.

– [ed.] Польская и русская душа (от Адама Мицкевича и Александра Пушкина до Чеслава Милоша и Александра Солженицына) , PISM, Warszawa 2004.

В кругу Федора Достоевского. Почвенничество, „Наука”, Москва 2004.

– [ed.] Polacy i Rosjanie – Przezwyciężanie uprzedzeń, „Ibidem”, Łódź 2006.

– [ed.] Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, PISM, Warszawa 2006.

с Олегом Рябовым: Русские и поляки глазами друг друга: Сатирическая графика, Иваново 2007.

– z Olegiem Riabowem: Polacy i Rosjanie we wzajemnej karykaturze, PISM, Warszawa 2008.

Polskie i rosyjskie problemy z rosyjskością, Wyd. UŁ, Łódź 2009.

«Русский медведь»: История, семиотика, политика, под ред. О.В.Рябова и А. де Лазари, «Новое литературное обозрение», Москва 2012, 368 s.

Медведь и Россия (ред. с Олегом Рябовым), «Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований» 2013, nr 4.

Europa i Niedźwieź [z Olegiem Riabowem i Magdą Żakowską], CPRDiP, Warszawa 2013 [ukazała się w marcu 2014].

Szkice na papierze Nikołaja de Lazari, Łódź 2014.

Очерки на бумаге Николая де Лазари, Лодзь 2014.

 

– „Я”, „Мы”, солидарность и солидаризм, „Посев” 1991, nr 3.

Etyka pieśni Aleksandra Galicza, „Znak” 1994, nr 4 (467).

Contemporary Russian Nationalism and the Idea of a „Rule-of-Law” State (a survey), Europa Ethnica. Nationalittenfragen” 1994, nr 3-4.

Политика и литература: Категория "народности" в русской идеологии и эстетике, “Russian Studies” 1995, nr 1-3, S.-Petersburg 1996.

Dlaczego Rosjanie nie trawią Zachodu?, „Rzeczpospolita” 1988, 07.02.

(B)ucha pycha, „Rzeczpospolita” 1988, 19.12.

Mikołaj Strachow (szkic do portretu), „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1999, t. 44.

Mistrz i bałałajkarz, „Rzeczpospolita” 1999, 10.04.

W imię praw człowieka, „Rzeczpospolita” 1999, 15.05.

O „rusycyzmach” w polskim pojmowaniu Rosji, // Zagadnienia rosyjskie. Myślenie o Rosji: oglądy i obrazy spraw rosyjskich [red. M. Bochun i J. Goćkowski], Kraków 2000.

Antyrosyjska obsesja (O „Pandrioszce” Krystyny Kurczab-Redlich), „Rzeczpospolita” 2000, nr 90.

Dlaczego Rosjanie nigdy nie poprą NATO w konflikcie bałkańskim?, // Niepokojąca współczesność,  Zbiór pod red. A. Miszalskiej i K. Kowalewicza, Łódź 2001.

Не будем требовать от России слишком много

Obrona Putina (uwagi historyka idei), // Kulturowe instrumentarium panowania, pod red. R. Paradowskiego i P. Załęckiego, Toruń 2001.

Boże, chroń niedźwiedzia, „Polityka” 2001, nr 3.

Polska myśl rosyjska (o polskiej rusycystyce i filozofii «rosjoznawczej»), „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2002, nr 1 (5). Польские исследования об Идеях в России, // Философский век. Альманах. 17, С.-Петербург 2001.

Категории народа, народности и всечеловечности в мировоззрении Федора Достоевского и его духовных наследников, // XXI век глазами Достоевского..., Москва 2002.

Prowokowanie pamięci, „Rzeczpospolita” 2002, nr 10.

Siostrzane” nieporozumienia?,  „Rzeczpospolita” 2002, nr 41.

Ekumeniści – porzućcie wszelką nadzieję, „Tygodnik Powszechny2002, nr 23.

Польская путаница с русским и российским ...и русская путаница с тем же самым, „Новая Польша” 2002, nr 11.

Nowa mowa Wowy, „Polityka” 2002, nr 40.

Wymarzona rosyjska Powszechność, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 46.

Русская мечта о всесоборности, „Новая Польша” 2003, nr 1.

Польская и русская душавзаимное восприятие, // Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne, „Ibidem”, Łódź 2003.

Польская и русская душа, „Европа” 2003”, nr 1 (6).

Чем страшна Европа польским и русским славянам?, „Славяноведение” 2004, nr 1.

Między młotem a sierpem, „Polityka” 2004, nr 18.

O konstytucji, Bogu i prawach, „Przegląd Polityczny” 2004, nr 65.

Polska – Rosja. „Trudne” sąsiedztwo, „Seminare” 2004, vol. 20.

Pozytywista Putin, „Przegląd Polityczny” 2004, nr 66.

Гегельянство в почвенническом восприятии, „Dostoevsky Studies” 2004, vol. VIII.

Достоевский как зеркало "консервативной революции", „Nezavisimaya gazeta” 2004.10.06.

Polska pycha, „Rzeczpospolita” 2004, nr  236.

Skąd nadchodzi Antychryst? Kategoria Zachodu w nacjonalistycznej myśli rosyjskiej, // Skąd przychodzi Antychryst? Kontakty i konflikty etniczne w Europie Środkowej i Południowej, red. T. Falęcki, Kraków 2004.

Ostatni Mohikanin, „Nowe Książki” 2004, nr 10 [J. Pomianowski, Na wschód od Zachodu. Jak być z Rosją?, Warszawa 2004].

Zaklęty, zaczarowany kraj, // Jurij Afanasjew, Groźna Rosja, przełożyła M. Kotowska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

Polski wróg powszechny, „Przegląd” 2005, nr 22.

Goła Prawda, „Przegląd” 2005, nr 29.

Spoglądając na Moskwę, „Przegląd” 2005, nr 31; Ţ Оглядываясь на Москву.

Polacy i Rosjanie, „Racjonalista” 2005, listopad; Ţ Поляки и русские

Polifonia kulturowa wyzwaniem dla polifonii eklezjalnej, // Teologia w dialogu 11: Ku duchowej integracji Europy, KUL, Lublin 2005.

Czy stosunki polsko-rosyjskie mogą być dobre?, „Arcana” 2005, nr 64-65.

(Kontr)rewolucjonista Dostojewski, // Panorama myśli konserwatywnej pod red. J. Bartyzela, M. Bohuna, J. Goćkowskiego i A. Woźniak, Wyd. WSH im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk-Toruń 2007.

Советскость и русскость в польской культурной запрограммированности, // РоссияПольша: Филологический и историко-культурный дискурс, Магнитогорск 2005.

Сибирь в польской и русской культурной запрограммированности, // Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития, ч. 1, Омск 2006.

Interesowna miłość, „Newsweek” 2006, nr 28.
Jerzego Giedroycia wołanie na puszczy, „Przegląd” 2006, nr 30 [комментарии Якуба Садовского]; Ţ Ежи Гедройц: глас вопиющего в пустыне.

Mои ответы на www.inosmi.ru

В защиту польского гонора, „Indeks” 2006, nr 25;

Dokopać Wilkorusowi, „Rzeczpospolita” 2006, 16.09.

–  Polska znika z Rosji, „Przegląd” 2007, nr 21; О Польше в России забывают

Поляки и русские глазами друг друга, // Tetsuo Mochizuki (ed.), Beyond the Empire. Images of Russia in the Eurasia Cultural Context, Hokkaido University, Sapporo 2008, s. 111-129.

Rosja Putina: ciągłość i zmiana, // A.D.Rotfeld (red.), Dokąd zmierza świat?, PISM, Warszawa 2008, s. 431-446.

[с Oлегом Рябовым] Rosja-niedźwiedź, „Przegląd” 2008, nr 21; Ţ Россия - медведь

O конференции в Иваново

[с Oлегом Рябовым] «Русский медведь» в польской сатирической графике межвоенного периода (1919 — 1939), // Альманах Центра этнических и национальных исследований ИвГУ. Вып. 2: Визуализация нации, Иваново 2008.

[с Oлегом Рябовым] Misza i Niedźwiedź. Niedźwiedzia metafora Rosji w dyskursie o konflikcie gruzińsko-rosyjskim, „Przegląd” 2008, nr 37; Ţ Миша и Медведь, Ţ Европа 2008, nr 4.

Rosyjskie problemy z rosyjskością, „Nowa Europa Wschodnia” 2009, nr 1.

Как быть русским?, «Европа» 2008, nr 3 (28).

Jak by tu stworzyć naród „rossijskij”?, // Modernizacja. Centrum. Peryferie. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Ryszarda Stemplowskiego, PISM, Warszawa 2009, s. 311-319.

Тадеуш Сухарски о "иной России", Европа 2009, nr 1.

Putinofilia i putinofobia, “Przegląd” 2009, nr 36; Ţ Путинофилия и путинофобия

Komunizm czy szowinizm, “Rzeczpospolita”, 2009, nr 222; Ţ Коммунизм или шовинизм?

Nie żądajmy przeprosin, „Rzeczpospolita” 2010. 02.08; Ţ Не надо требовать извинений

Autentycznie przejęci, „Rzeczpospolita” 2010. 04.13; Ţ Действительно растроганы

Chachmęt polski, „Rzeczpospolita” 2010. 04. 29; Ţ Польский морок

Od współcierpienia do pojednania, „Nowa Europa Wschodnia” 2010, nr 3-4, s. 40-42.

[współautor Oleg Riabov] Wizerunek Rosji-niedźwiedzia w polskiej karykaturze międzywojennej, „Sprawy Międzynarodowe” 2010, nr 3, s. 110-128.

Wola Boga i Putina, „Rzeczpospolita”, 06-08-2010; Ţ Между Богом и Путиным

Kreml już nas nie lekceważy, „Rzeczpospolita”, 10-09-2010.

Plon jeszcze wzejdzie, „Rzeczpospolita”, 08-12-2010.

– René – nasza miłość, // René Śliwowski, Rusycystyczne peregrynacje, Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, Warszawa 2010.

[współautor Oleg Riabov] Wizerunek Rosji-niedźwiedzia w polskiej karykaturze międzywojennej, „Sprawy Międzynarodowe” 2010, nr 3. The „Russian Bear” in Polish Caricature of the Interwar Period (1919-1939), // D. Demski, K. Baraniecka-Olszewska (ed.), Images of the Other in Ethnic Caricatures of Central and Eastern Europe, PAN, Warsaw 2010.

Polsko-rosyjskie sprawy trudne, „Sprawy Międzynarodowe” 2011, nr 1. Polish-Russian Difficult Matters, „The Polish Quarterly of International  Affairs” 2011, nr 1.

Polska – Rosja. Trudny dialog, „Znak” 2011, nr 6.

O Polaku ochotniku, zawodowym łodzianinie, „Odra” 2011, nr 5. 

Winni niewinni, Tygodnik Powszechny 2011, nr 38. Ţ Виновные невиновные

Категории народности и идентичности в русской и польской мысли (эскиз), «Политическая лингвистика» 2011, nr 2 (36), s. 38-42.

Notions de peuple et de narodnost’ dans la pensée russe et polonaise, // S. Fiszer et A. Niviere (ed.), La Philosophie de l’histoire des XIXe et XXe sičcles. Pologne – Russie – Europe, Éditions Le Manuscrit, Paris 2011, s. 17-32.

А. Григорьев, Н. Добролюбов и категория «народности», «Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова» 2011, Выпуск 16, s. 170-178.

[współautor Oleg Riabov] Polowanie na niedźwiedzia, „Polityka” 2011, nr 52, s. 72-73. Охота на медведя

Rosyjska tożsamość a narracja historyczna, „Tygodnik Powszechny” 2012, nr 17; Российская идентичность и исторический нарратив.

Czym jest naród rosyjski? O kategoriach narodu i narodowości rosyjskiej, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2010, nr 4, Warszawa 2012, s. 447-461.

–  Почему Европа боится «русского медведя»?

–  [współautor Oleg Riabov], Niedźwiedź na rosyjskiej scenie politycznej, Sprawy Międzynarodowe” 2012, nr 2, s. 143-158.

Народностькак основополагающая категория мировоззрения Ф. М. Достоевского. La narodnost’ come categoria fondamentale della concezione di F. M. Dostoevskij, // Su Fëdor Dostoevskij: Visione filosofica e sguardo di scrittore, a cura di Stefano Aloe, La scuola di Pitagora editrice, Napoli 2012, s. 109-116.

Rosyjskie postrzeganie świata, // A. Mironowicz (red), Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, t. 3, Rosja, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 173-202.

Де Лазари из Карасубазара (по воспоминаниям Николая Николаевича де Лазари), // Мир Бекира Чобан-Заде, сост. А.Р.Эмиров, Фонд Бекира Чобан-Заде, Симферополь 2013, s. 211-218.

Мазохистское наслаждение поляков Виктором Ерофеевым, // Межэтнические и межконфессиональные связи в русской литературе и фольклоре / Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. СПб.:  2013, s. 331-335.

„Idea rosyjska” po Putinowsku, „Liberté!” 2014, 1 kwietnia; «Русская идея» по-путински.

Putin już nie jest „rosyjskim Niemcem”, 12.05.2014.

–  Co gra w duszy rosyjskiej?, 17.08.2014.

–  Rosjo-trojko, dokąd tak pędzisz?, 11.09.2014.

–  СМЕРТЬ СТАЛИНА, СМЕРТЬ БЕРУТА И ПОЛЬСКОЕ «КУЛЬТУРНОЕ ЗАПРОГРАММИРОВАНИЕ», «Лабиринт» 2014, № 6.

–  Почему Европа боится "русского медведя" // Россия и Европа. Россия в зеркале Европы. Том. 2/ Составитель А.Л. Андреев, Вече, Москва 2014, С. 173 -185

Польское прочтение русской мысли в посткоммунистический период (эскиз), „Przegląd Rusycystyczny” 2015, nr 2 (150), s. 7-20.

–  Tożsamość Rosjan po aneksji Krymu, // T. Domański (red.), Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności, Wyd. UŁ, Łódź 2016, s. 185-198.

–  Trzeciego Rzymu nie będzie, // P.Brysacz, J.Morawiecki (red.), Ani żadnej wyspy. Rozmowy o Rosji i Ukrainie, Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2016, s. 216-230.

–  Car rosyjskich snów, „Przegląd Dziennikarski”, 2016.12.17.

–  Czy brak kultury też jest kulturą, // A. Sarnacki [ed.] Kultura polityczna jako przedmiot badań, Kraków 2016.

–  DYMITRA LICHACZOWA I LESZKA KOŁAKOWSKIEGO NAUKI JAK ŻYĆ (SZKIC), Studio Opinii. Niezależny Portal Dziennikarski, 2016-11-28.

–  NAGRODA ORWELLA, tamże, 2016-12-04.

–  POGODA DLA NACJONALIZMU, tamże, 2017-01-26.

–  GRAŻDANIN N.N., tamże, 2017-03-16.

–  CZY BRAK KULTURY TEŻ JEST KULTURĄ?, tamże, 2017-04-05.

–  Czy chrześcijaństwo łączy, czy dzieli?, tamże, 2017-08-16.

–  Я. Моравицкий, Я болею Россией. Интервью с Анджеем де Лазари, «Новое прошлое • The New Past» 2017, № 1.

–  Putin i Sołżenicyn, „Nowa Europa Wschodnia” 2018, nr 2.

–  Dwie przeszłości jednego imperium, „Gazeta Wyborcza”, 2018-11-19.

Komunizm we współczesnej polskiej i rosyjskiej karykaturze, // Między nostalgią a ironią – Pamięć reżimu komunistycznego w dialogu międzykulturowym, „Ibidem” 2018, s. 59-72.

Глобализация мышления – утопия!, Фонд Либеральная Миссия, 2019-02-20.

Kwestia polska w rosyjskiej debacie publicznej 1914-1918.pdf.

The Russian Bear and the Revolution. The Bear Metaphor for Russia in Political Caricatures of 1917–1918.

Rosja Andrzeja Walickiego, „Zdanie” 2019, nr 3-4.