HISTORIA
WŁADZE
KONTAKT
RODZAJE STUDIÓW
SPECJALNOŚCI
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
INFORMACJE DLA STUDENTÓW
AKTUALNOŚCI
CIEKAWE LINKI
WYDZIAŁ MECHANICZNY
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
HISTORIA

Wydział Mechaniczny powołany został na mocy dekretu władz państwowych z dnia 24 maja 1945 roku , o utworzeniu Politechniki Łódzkiej. W pierwszym posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego uczestniczyło 16 profesorów przybyłych do Łodzi na wezwanie prof. Bohdana Stefanowskiego - pierwszego rektora Uczelni, oraz inicjatora utworzenia i organizacji Wydziału
W roku akademickim 1945/46 uruchomiono zajęcia na wszystkich czterech latach studiów, na pięciu kierunkach specjalistycznych: energetyczno-konstrukcyjnym, kolejowo-komunikacyjnym, samochodowo-komunikacyjnym, technologicznym i włókienniczym.
1 października 1945 roku studia na Wydziale Mechanicznym rozpoczęło 523 studentów, w tym 259 na pierwszym roku. W początkowym okresie kadra dydaktyczna Wydziału Mechanicznego liczyła 49 osób, w tym 16 profesorów, 7 adiunktów i 26 asystentów. W roku ak. 1963/64 Wydział był organizatorem kursu stacjonarnego studiów zaocznych zawodowych PŁ w Płocku. W roku ak. 1968/69 Wydział zorganizował punkt konsultacyjny studiów stacjonarnych zaocznych w Piotrkowie Trybunalskim, a w roku 1969 swój oddział w utworzonej w Bielsku Białej filii PŁ. W roku 1981 w filii w Bielsku Białej został utworzony Wydział Budowy Maszyn, stanowiący samodzielną jednostkę.
Uwzględniając fakt, że pracownicy i absolwenci Wydziału zasilili kadrę nauczającą większości technicznych szkół wyższych w Polsce można stwierdzić, że Wydział Mechaniczny PŁ wniósł znaczący wkład w rozwój szkolnictwa technicznego w Polsce i jest dzisiaj wśród najlepszych. Jego dumą są Absolwenci. Mamy ich już ponad 9000. W ogromnej większości to inżynierowie twórczo pracujący w całej Polsce i za granicą. Następcy, to prawie 1500 studentów, skupionych na studiach: doktoranckich, magisterskich, inżynierskich a także na studiach podyplomowych, oraz "pół-wyższych" typu college. W trybie studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych uczy ponad 200 nauczycieli akademickich (w tym ponad 40 profesorów i doktorów hab.) a proces dydaktyczny wspomaga ok. 200 pracowników inżynieryjno-technicznych oraz administracyjnych. W ostatnich trzech latach udoskonalono tok i programy studiów, oraz poważnie zmodernizowano wyposażenie laboratoryjne wszystkich wydziałowych Instytutów i Katedr. Teraz są to jednostki organizacyjne dobrze wyposażone w komputery i sprzęgnięte lub sprzęgane z międzynarodową siecią INTERNET. O rozwoju dydaktyki świadczą także powstałe trzy nowe, atrakcyjne specjalności dydaktyczne (Aparatura Medyczna, Technika i Handel, Elektromechanika - ta ostatnia, z wykładowym językiem angielskim, jest organizacyjnie związana z International Faculty of Engineering).W 1994 roku wszystkie kierunki studiów istniejące na Wydziale (tj.: Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Materiałowa, Automatyka i Robotyka) uzyskały akredytację FEANI - co naszym Absolwentom daje szansę uzyskania tytułu Euro-Inżyniera, honorowanego już w 23 krajach Europy. Wszystko to powoduje, że rośnie liczba kandydatów zainteresowanych studiami na Wydziale Mechanicznym.


Obecnie w strukturze Wydziału znajduje się 6 instytutów i 5 katedr:

 • Instytut Konstrukcji Maszyn,
 • Instytut Inżynierii Materiałowej i Technik Bezwiórowych,
 • Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn,
 • Instytut Techniki Cieplnej i Chłodnictwa,
 • Instytut Maszyn Przepływowych,
 • Instytut Pojazdów,
 • Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji,
 • Katedra Dynamiki Maszyn,
 • Katedra Mechaniki Ogólnej,
 • Katedra Technologii Maszyn,
 • Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Zgodnie z ukształtowanym w ostatnich latach profilem dydaktycznym Wydziału prowadzone są studia dzienne na kierunkach: Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Materiałowa, oraz Automatyka i Robotyka. Na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, proces kształcenia przebiega na 17 specjalnościach. Prowadzone są również studia zaoczne inżynierskie i uzupełniające magisterskie, oraz podyplomowe i doskonalące. Do połowy 1995 roku na Wydziale Mechanicznym dyplom inżyniera otrzymało 3000 osób, dyplom magistra inżyniera - 6100 osób, stopień naukowy doktora - 425 osób, stopień naukowy doktora habilitowanego - 65 osób. Spośród licznych osiągnięć działalności naukowej pracowników Wydziału Mechanicznego, kilka zasługuje na miano historycznych. Do nich można zaliczyć opracowanie:

 • konstrukcji samochodu ciężarowego Star 20 z silnikiem według projektu prof. Jana Wernera i podwoziem zaprojektowanym przez prof. Jerzego Wernera (nagroda państwowa w 1949 r.),
 • konstrukcji silnika spalinowego S 60 oraz zawieszenia autobusu SAN,
 • zespołu pożarniczego z silnikiem turbospalinowym CMP 504 z przekładnią pseudoplanetarną,
 • pierwszej polskiej sprężarki promieniowej 6D68 dla potrzeb górnictwa oraz eksportowej wersji dmuchawy przemysłowej,
 • konstrukcji i technologii wykonania silnika motocykla Junak wraz z opracowaniem konstrukcji tłoczników i analizą dynamiczną rozrządu.

Naukowcy z Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej współpracują z Kolegami z wielu zagranicznych szkół wyższych:

 • Czechy: Wyższa Szkoła Techniczna w Brnie, Uniwersytet Techniczny w Libercu, Instytut Termodynamiki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze,
 • Francja: Electricite de France-Paris, Ecole National Des Travaux Publics de l?Etat-Lyon, Ecole Cathdique d?Arts et Matiers w Lyonie, Ecole Centrale - laboratorie d?Elaboration de Materiaux w Paryżu, University Poitiers - Laboratorie de Cobustiin et de Detonation,
 • Kanada: Quick Simple Solutions Inc. Winnipeg,
 • Rosja: Nowogrodzki Państwowy Uniwersytet w Nowogrodzie, Uniwersytet w Saratowie, Instytut Chemii Fizycznej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie,
 • Niemcy::Kernforschungszentrum Karlsruhe, Institute fur Strahlantriebe und Turboarbeitsmaschinen RWTH-Aachen, Bergakademic Freiberg, Technisch Universitut Braunshwing - Institut fur Technische Mechanik,
 • Wielka Brytania: Uniwersytet w Manchesterze, Uniwersytet w Leeds, Uniwersytet Strathclyde Glasgow, Imperial College London,
 • Chińska Republika Ludowa: Instytut Mechaniki Chińskiej Akademii Nauk,
 • USA: Nonlinear Electronics Laboratory - University of California - Berkely,
 • Ukraina: Instytut Matematyki Ukraińskiej Akademii Nauk, Ukraiński Uniwersytet Chemiczno-Technologiczny w Dniepropietrowsku,
 • Japonia: Tahoku Gakuin University Sedai, The University of Tokyo - Department of Mechanical Engineering,
 • Indie: Sundaram Auto Comonents Ltd.
 • Meksyk: Universitad Nacional Autonoma de Mexico UNAM