Uwaga: prosimy o cierpliwość podczas ładowania strony.

Wykaz uczelni jest duży (106 stron A4), a serwer bezpłatny...

Pojawienie się czerwonego napisu "na górę strony" oznacza, że strona już jest załadowana

 

PAŃSTWOWE UCZELNIE WYŻSZE RP

Więcej informacji, może też bardziej pewnych i aktualnych można uzyskać na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (o wszystkich uczelniach oprócz medycznych i artystycznych. Podlegają one odpowiednio Ministerstwu Zdrowia i Ministerstwu Kultury i Sztuki). Ponadto wyższe szkoły morskie podlegają Ministerstwu Infrastruktury, a Akademie Wojskowe i Wyższe Szkoły Oficerskie - Ministerstwu Obrony Narodowej. Aktualne Kierunki studiów na poszczególnych Uczelniach najlepiej sprawdzić na ich własnych stronach internetowych. Pod każdą nazwą kryje się link do strony internetowej danej uczelni.

 

Jeśli ktoś szuka konkretnego kierunku i decyduje, którą uczelnię wybrać, powinien skorzystać z wbudowanej w przeglądarkę wyszukiwarki. W przypadku używania przeglądarki Internet Explorer należy wcisnąć Ctrl + F, w okienku wpisać wyszukiwane słowo (np. ekonomia) i wcisnąć Znajdź.

 

UNIWERSYTETY:

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Zielonogórski

 

 

POLITECHNIKI:

Politechnika Białostocka

Politechnika Częstochowska

Politechnika Gdańska

Politechnika Śląska

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Lubelska

Politechnika Łódzka

Politechnika Opolska

Politechnika Poznańska

Politechnika Radomska im. Kazimierza Puławskiego

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Szczecińska

Politechnika Warszawska

Politechnika Wrocławska

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Politechnika Koszalińska

 

 

WYŻSZE SZKOŁY PEDAGOGICZNE:

Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

Akademia Podlaska w Siedlcach

Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 

 

UCZELNIE EKONOMICZNE:

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego \w Katowicach\

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego \we Wrocławiu\

 

 

UCZELNIE ROLNICZE:

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Akademia Rolnicza w Lublinie

Akademia Rolnicza w Poznaniu

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

UCZELNIE MEDYCZNE:

Akademia Medyczna w Białymstoku

Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera \Bydgoszcz\

Akademia Medyczna w Gdańsku

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

Akademia Medyczna w Lublinie

Uniwersytet Medyczny /Łódź/

Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego \Poznań\

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Akademia Medyczna w Warszawie

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

 

AKADEMIE MUZYCZNE:

Filia Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Białymstoku

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego

Akademia Muzyczna w Krakowie

Akademia Muzyczna w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego

Filia Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Szczecinie

Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego

 

 

AKADEMIE SZTUK PIĘKNYCH:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Filia ASP w Krakowie w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 

 

INNE UCZELNIE ARTYSTYCZNE:

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera

Wydziały zamiejscowe PWST Kraków we Wrocławiu

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza

 

 

AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskieg w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

 

UCZELNIE TEOLOGICZNE:

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "IGNATIANUM" w Krakowie

Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu

 

 

WYŻSZE SZKOŁY MORSKIE:

Akademia Morska w Gdyni

Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

 

 

AKADEMIE WOJSKOWE:

Akademia Obrony Narodowej im. Święta 1 Października w Warszawie

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

 

 

WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE:

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 

 

WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE

 

 

 

Uniwersytet Jagielloński

 

ul. Gołębia 24, Coll. Novum, 31-007 Kraków
tel. (+48 12) 422 10 33; fax (+48 12) 422 32 29
e-mail:
rektor@adm.uj.edu.pl

www.uj.edu.pl
 

Sekretariat Ogólny:
tel. (+48 12) 422 10 33 wew. 1122; fax (+48 12) 422 63 06

 

Samorząd Studentów: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gołębia 24, 31 - 007 Kraków, tel: (+48 12) 422 10 33 wew. 1171, 1172

 

Wydział Prawa i Administracji:

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, tel. (012) 422-10-33, 422-37-42;

Kierunki: prawo, politologia i nauki społeczne, administracja.

 

Wydział Filozoficzny:

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, tel. (012) 422-10-33, 422-11-36;

Kierunki: psychologia, filozofia, pedagogika, socjologia, kulturoznawstwo.

 

Wydział Filologiczny:

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, tel. (012) 422-10-33, 422-11-03, 422-11-58;

Kierunki: filologia polska, filologia angielska, germańska, szwedzka, romańska, hiszpańska, włoska, słowiańska, węgierska, rosyjska, ukraińska, klasyczna, orientalna; indianistyka, japonistyka, iranistyka, turkologia.

 

Wydział Historyczny:

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, tel. (012) 422-10-33,422-77-62;

Kierunki: archeologia, etnologia, historia, historia sztuki.

 

Wydział Matematyki i Fizyki:

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, tel. (012) 422-10-33;

Kierunki: matematyka, informatyka, astronomia, fizyka, studia matematyczno-przyrodnicze.

 

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi:

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, tel. (012) 422-10-33;

Kierunki: biologia, biotechnologia, geografia, geologia.

 

Wydział Chemii:

30-060 Kraków, ul. R. Ingardera 3, tel. (012) 634-05-15, 633-63-77;

Kierunki: chemia, ochrona środowiska.

 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej:

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, tel. (012) 422-10-33;

Kierunki: bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, kulturoznawstwo, zarządzanie i marketing, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia, stosunki międzynarodowe

 

COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO:

 

ul. Św. Anny 12; 31-008 Kraków
tel. (+48 12) 422 00 09, 422 04 11, 422 00 86, 422 07 86, 422 05 97, 422 52 09; fax (+48 12) 422 48 23

www.cm-uj.krakow.pl

Sekretariat Uczelni:
tel. (+48 12) 422-49-74, 422 00 09 lub 422 04 11 w. 316

Wydział Lekarski:
tel. (+48 12) 422 54 44, 422 00 09 lub 422 04 11 w. 311, 314, 325, 326, 327, 332; fax (+48 12) 422 40 06
Kierunki: lekarski, stomatologia.


Wydział Farmaceutyczny:
ul. Medyczna 9; 30-688 Kraków
tel. (+48 12) 657 54 56, 659 00 60
Kierunki: farmacja, analityka medyczna.


Wydział Ochrony Zdrowia:
ul. Michałowskiego 12; 31-010 Kraków
tel. (+48 12) 421 41 41, 634 33 97 w. 22, 21, 12; fax (+48 12) 421 41 41
Kierunki: fizjoterapia, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne

<<< spis uniwersytetów >>>

 

Uniwersytet Warszawski

 

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. centrali: (+48 22) 552 00 00

www.uw.edu.pl

JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego:
tel. (+48 22) 552 03 55; fax (+48 22) 552 40 00
e-mail:
rektor@mercury.ci.uw.edu.pl

Sekretariat Prorektora ds. studenckich:
tel. (+48 22) 552 03 54, 826-83-01; fax (+48 22) 826 19 68
e-mail:
rek_stud@mercury.ci.uw.edu.pl


Zarząd Samorządu Studentów UW, Krakowskie Przedmieście 24, pok. 20, 00-927 Warszawa, tel. 620 03 81 w. 809.

 

Wydział Biologii:

00-322 Warszawa, ul. Oboźna 8, tel. (022) 620-03-81 w.659, 826-79-91;

Kierunki: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska.

 

Wydział Chemii:

02-092 Warszawa, ul. Pasteura 1, tel. (022) 822-02-21 w.117, 822-09-75;

Kierunki: chemia.

 

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych:

00-047 Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 3, tel. (022) 826-57-91;

Kierunki: politologia, polityka, stosunki międzynarodowe.

 

Wydział Filozofii i Socjologii:

00-046 ul. Nowy Świat 69, tel. (022) 826-43-88, 826-06-60;

Kierunki: filozofia, socjologia.

 

Wydział Fizyki:

00-681 Warszawa, ul. Hoża 69, tel. (022) 621-54-48, 621-97-75.

Kierunki: astronomia, fizyka, nauczycielskie kolegium fizyki.

 

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych:

00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 30, tel. (022) 827-78-41, 620-03-81 w. 660

Kierunki: geografia.

 

Wydział Geologii:

02-089 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 93, tel. (022) 822-30-51 w. 106;

Kierunki: geologia.

 

Wydział Historyczny:

00-325 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, tel. (022) 826-21-30;

Kierunki: archeologia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, historia, historia sztuki, muzykologia, etnologia.

 

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki:

00-913 Warszawa ul. Banacha 2, tel. (022) 658-30-93, 658-33-06;

Kierunki: matematyka, informatyka.

 

Wydział Nauk Ekonomicznych:

00-241 Warszawa, ul. Bednarska 2/4, tel. (022) 831-44-06, 831-32-01.

 Kierunki: ekonomia, finanse i bankowość.

 

Wydział Neofilologii:

00-311Warszawa, ul. Browarna 8/10, tel. (022) 826-75-28, 826-60-81 w. 50;

Kierunki: filologia angielska, germańska, romańska, węgierska, iberystyka, italianistyka; kulturoznawstwo.

 

Wydział Polonistyki:

00-332 Warszawa, ul. Oboźna 8, tel. (022) 620-03-81 w. 428, 696;

Kierunki: filologia polska, klasyczna, słowiańska, filologia – językoznawstwo i bałtystyka, kulturoznawstwo.

 

Wydział Pedagogiczny:

00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 16/20, tel. (022) 629-51-72;

Kierunki: pedagogika.

 

Wydział Prawa i Administracji:

00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, tel. (022) 620-03-81 w. 395, 693;

Kierunki: prawo.

 

Wydział Psychologii:

00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7, tel. (022) 831-31-06, 831-11-65;

Kierunki: psychologia.

 

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji:

00-721 Warszawa, ul. Podchorążych 20, tel. (022) 41-60-77, 41-31-19;

 Kierunki: politologia, socjologia.

 

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich:

02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, te. (022) 847-13-32, 847-20-41;

Kierunki: filologia, filologia rosyjska, białoruska, ukraińska.

 

Wydział Zarządzania:

02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, tel. (022) 847-19-41, 847-31-81 w. 134;

Kierunki: zarządzanie i marketing. 

<<< spis uniwersytetów >>>

 

Uniwersytet w Białymstoku

 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
tel. (+48 85) 745 70 01, 742 28 47; fax. (+48 85) 744 77 49
e-mail:
rektorat@uwb.edu.pl

www.uwb.edu.pl
 

Wydział Biologiczno-Chemiczny:

15-097 Białystok, ul. M. Curie-Składowskiej 14, tel. (085) 745-71-41;

Kierunki: biologia, chemia.

 

Wydział Matematyczno-Fizyczny:

15-887 Białystok, ul. Sosnowa 64, tel. (085) 745-76-41;

Kierunki: fizyka, matematyka.

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20a, tel. (085) 745-73-90;

Kierunki: pedagogika.

 

Wydział Humanistyczny:

15-420 Białystok, ul. Liniarskiego 4, tel. (085) 745-74-37, 745-74-97;

Kierunki: filologia polska, filologia (ros., biał.), historia, socjalogia.

 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych:

15-420 Białystok, ul. Liniarskiego 3, tel. (085) 745-75-16;

Kierunki: Język angielski, francuski.

 

Wydział Ekonomiczny:

15-063 Białystok ul. Warszawska 63, tel. (085) 745-77-13;

Kierunki: ekonomia.

 

Wydział Prawa:

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 1, tel. (085) 745-71-52, 745-71-70;

Kierunki: prawo. 

<<< spis uniwersytetów >>>

 

Uniwersytet Gdański

 

ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk
tel. centrali: (+48 58) 552 91 00

www.univ.gda.pl

JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
e-mail:
rekug@univ.gda.pl

Rektorat:
tel. (+48 58) 552 90 43, 552 94 36, 552 46 41; fax (+48 58) 552 03 11

 

Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii:

Al. Marszałka Piłsudskiego 46, Gdynia 620-23-46;

Kierunki: biologia, geografia, oceanologia.

 

Wydział Chemii:

ul. Jana Sobieskiego 18/19, Gdańsk Wrzeszcz, tel. 341-03- 57;

Kierunki: chemia, ochrona środowiska.

 

Wydział Ekonomiczny:

ul. Armii Krajowej 119/121, Sopot, tel. 550-90-08, 551-09-12;

Kierunki: ekonomia.

 

Wydział Filologiczno – Historyczny:

ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk Oliwa, tel. 552-91-67;

Kierunki: filologia polska, angielska, germańska, klasyczna, romańska, rosyjska, skandynawska.

 

Wydział Matematyki i Fizyki:

ul. Wita Stwosza 57, Gdańsk Oliwa, tel. 341-10-36, 552-90-27;

Kierunki: matematyka, fizyka.

 

Wydział Nauk Społecznych:

ul. Pomorska 68, Gdańsk Przymorze, tel. 557-06-75;

Kierunki: filozofia, pedagogika, politologia, psychologia, socjologia.

 

Wydział Prawa i Administracji:

ul. 1 Maja 12, Sopot, tel. 550-92-03;

Kierunki: prawo.

 

Wydział Zarządzania:

ul. Armii Krajowej 101, Sopot, tel. 551-46-76, 550-90-06;

Kierunki: finanse i bankowość, zarządzanie, informatyka i ekonomia.

 

Wydział Biotechnologii:

ul. Skłodowskiej-Curie 3B, Gdańsk, tel. 301-04-10, 301-03-81;

Kierunki: biotechnologia.

<<< spis uniwersytetów >>>

 

Uniwersytet Śląski

 

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. centrali: (+48 32) 258 24 41, 258 82 11, 258 72 31, 259 96 01
e-mail:
info@us.edu.pl

www.us.edu.pl

Rektorat:
tel. (+48 32) 258 71 19, fax: (+48 32) 259 96 05
e-mail:
rektor@us.edu.pl
 

Samorząd studencki: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska:

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 28 pok. B-2,1; tel. (032) 255-58-73;

Kierunki: biologia.

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii:

40-007 Katowice, ul. Bankowa 14, tel. (032)58-44-12, 58-72-31 w. 15-50;

Kierunki: chemia, matematyka, fizyka.

 

Wydział Techniki:

41-200 Sosnowiec, ul. Żeromskiego 3, pok. 41, tel. (032) 291-85-48;

Kierunki: wychowanie techniczne, informatyka.

 

Wydział Prawa i Administracji:

40-007 Katowice, ul. Bankowa 8, pok. 8,20; tel. (032) 58-24-41 w. 11-64, 16-98;

Kierunki: prawo.

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 53 pok. 120, tel. (032) 59-96-66 do 9 w. 242;

Kierunki: pedagogika, psychologia.

 

Wydział Nauk Społecznych:

40-007 Katowice, ul. Bankowa 11, tel. (032) 58-72-31 w. 11-95, 12-63;

Kierunki: historia, filozofia, politologia i nauki społeczne, socjologia, praca socjalna.

 

Wydział Nauk o Ziemi:

41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60, pok. 120, 117; tel. (032) 29-17-201, 29-18-381;

Kierunki: geografia, geologia.

 

Wydział Filologiczny:

40-032 Katowice, Pl. Sejmu Śląskiego 1 pok. 109, tel. (032) 255-12-60;

Kierunki: bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, kulturoznawstwo, filologia polska, angielska, romańska, włoska, germańska, rosyjska, słowiańska, klasyczna.

 

Kolegium Języka Biznesu:

41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 11, tel. (032) 266-79-56;

Kierunki: filologia (dwa obce języki).

 

Wydział Radia i Telewizji:

41-503 Chorzów, ul. Targowa 1, pok. 318, tel. (032) 58-24-21 w. 2990;

Kierunki: realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia; organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej; reżyseria.

 

Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych:

40-007 Katowice, ul. Bankowa 11 pok. 138, tel. (032) 58-36-55;

Kierunki: nauki polityczne.

<<< spis uniwersytetów >>>

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

Pl. M. Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. centrali: (+ 48 81) 537 51 00; fax (+ 48 81) 533 36 69, 537 51 02

www.umcs.lublin.pl

Rektorat:
e-mail:
rector@umcs.lublin.pl
 

Wydział Chemii:

20-032 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, tel. (081) 537-57-02;

Kierunki: chemia, chemia i fizyka, ochrona środowiska.

 

Wydział Matematyki i Fizyki:

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, tel. (081)537-52-12, 537-52-11;

Kierunki: matematyka, fizyka, informatyka, fizyka i geografia.

 

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi:

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, tel. (081) 537-52-16, 537-52-15;

Kierunki: biologia, geografia, ochrona środowiska, przyrodoznawstwo.

 

Wydział Prawa i Administracji:

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, tel. (081) 537-51-26;

Kierunki: prawo, administracja.

 

Wydział Humanistyczny:

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, tel. (081) 537-54-66;

Kierunki: filologia polska, ukraińska, białoruska, germańska, angielska, romańska; historia, archeologia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, kulturoznawstwo.

 

Wydział Ekonomiczny:

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, tel. (081) 537-51-82;

Kierunki: ekonomia, zarządzanie i marketing.

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12, tel. (081) 532-04-27;

Kierunki: pedagogika, psychologia.

 

Wydział Politologii:

20- 080 Lublin, ul. Litewska 3, tel. (081) 532-42-78 w. 122;

Kierunki: politologia.

 

Wydział Filozofii i Socjologii:

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, tel. (081) 537-54-80;

Kierunki: filozofia, międzywydziałowe europeistyczne studia filozoficzno-historyczne, socjologia.

 

Wydział Artystyczny:

20-601 Lublin, ul. Kraśnicka 2b, tel. (081) 525-95-31;

Kierunki: wychowanie plastyczne, wychowanie muzyczne, dyrygentura, grafika.

<<< spis uniwersytetów >>>

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. (+48 81) 445 41 20, 445 41 21, fax (+48 81) 445 41 23
e-mail:
rektorat@kul.lublin.pl

www.kul.lublin.pl
 

Uczelniany Samorząd Studentów, tel. 7436589


Fundacja Jana Pawła II ul. Boczna Lubomelskiej 2, 20-070 Lublin, tel. (081) 5322059 lub 5321510 fax. (081) 5322912.

 

Wydział Teologii: tel. 5530620

Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego: tel. 4453731

Wydział Filozofii: tel. 5335112

Wydział Nauk Humanistycznych: tel. 5338923

Wydział Nauk Społecznych: tel. 5330432

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy: tel. 4453544

Kierunki: administracja, architektura krajobrazu, ekonomia, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia romańska, filologia słowiańska: rosyjska i ukraińska, filozofia przyrody, filozofia teoretyczna, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka - Specjalność informatyczna, muzykologia, nauki o rodzinie, ochrona środowiska, pedagogika, prawo, prawo kanoniczne, psychologia, socjologia, teologia, zarządzanie i marketing; Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

<<< spis uniwersytetów >>>

 

Uniwersytet Łódzki

 

ul. Narutowicza 65; 90-131 Łódź;

tel: (48-42) 635 40 02; fax: (48-42) 678 39 58; :

e-mail: rektorat@krysia.uni.lodz.pl

www.uni.lodz.pl

Prorektor ds. Studenckich i Filii tel.: (48-42) 6354006, 6788984, fax: (48-42) 6783924.

Samorząd Studencki, ul. Rodzeństwa Fibaków 1/3, 91-404 Łódź, tel.: (48 42) 6787338.

 

Wydział Filologiczny:

90-514 Łódź, al. Kościuszki 65, tel. (042) 636-66-92;

Kierunki: filologia polska, słowiańska, rosyjska, klasyczna, angielska, germańska, romańska, bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, kulturoznawstwo.

 

Wydział Filozoficzno-Historyczny:

90-131 Łódź, ul. Narutowicza 65, tel. (042) 678-85-55 w. 193;

Kierunki: historia, historia sztuki, archeologia, etnografia, filozofia.

 

Wydział Nauk o Wychowaniu:

90-553 Łódź, ul. Kopernika 55, tel. (042) 637-1643;

Kierunki: psychologia, pedagogika.

 

Wydział Matematyki:

90-236 Łódź, ul. Pomorska 149/153, tel. (042)678-54-17;

Kierunki: matematyka, informatyka.

 

Wydział Fizyki i Chemii:

90-236 Łódź, ul. Pomorska 149/153, tel. (042)678-54-17;

Kierunki: fizyka, chemia.

 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska;

ul. Pilarskiego 14 ; 90-231 Łódź ; tel.: (48-42) 635 40 16, 635 45 05 ; fax: (48-42) 635 45 06 ; dziekan@biol.uni.lodz.pl 

Kierunki: biologia, ochrona środowiska.

 

Wydział Prawa i Administracji:

90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5, tel. (042) 678-85-55 w. 156, 78-34-90;

Kierunki: prawo, administracja.

 

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny:

90-214 Łódź, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, tel. (042) 636-38-64;

Kierunki: socjologia, ekonomia, finanse i bankowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, informatyka i ekonometria,

 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

ul. Składowa 41/43 ; 90-127 Łódź ; tel.: (48-42) 635 42 74, 678 52 38 ; fax: (48-42) 678 49 16 ; interul@krysia.uni.lodz.pl

Kierunki: stosunki polityczne

 

Wydział Zarządzania

ul. Matejki 22/26; 90-237 Łódź ; tel.: (48-42) 635 50 50, 635 51 22 ; fax: (48-42) 635 53 06 ; wzdziek@krysia.uni.lodz.pl

Kierunki: zarządzanie i marketing

 

Wydział Nauk Geograficznych

ul. Pilarskiego 14/16; 90-231 Łódź; tel. (48-42)635 45 09, 635 45 08;

Kierunki: geografia

 

STUDIUM JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW:

ul. Matejki 21/23 ; 90-231 Łódź ; tel.: (48-42) 635 47 00 ; fax: (48-42) 678 47 06 sjpdc@krysia.uni.lodz.pl

<<< spis uniwersytetów >>>

 

Uniwersytet Opolski

 

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (+48 77) 454 58 41

www.uni.opole.pl

Rektorat:
45-040 Opole, Pl. Kopernika 11
tel. (+48 77) 541 59 03 05, fax (+48 77) 541 59 00

Sekretariat Rektora:
tel. (+48 77) 454 51 89, 456 69 13; fax (+48 77) 541 59 00
e-mail:
rektorat@uni.opole.pl
 

Wydział Filologiczno-Historyczny:

45-052 Opole, ul. Oleska 48, tel. (077) 454-58-41;

Kierunki: filologia polska, angielska, germańska, rosyjska, polska i rosyjska; historia, pedagogika, politologia, wychowanie plastyczne, wychowanie techniczne.

 

Wydział Teologiczny:

45-342 Opole, ul. Dzrymały 1a, tel. (077) 453-72-55, 454-40-86;

Kierunki: teologia.

 

Wydział Ekonomiczny:

45-058 Opole, ul. Ozimska 46, tel. (077) 454-58-71, 454-51-22;

Kierunki: administracja, ekonomia, zarządzanie i marketing.

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii:

45-052 Opole, ul. Oleska 48, tel. (077) 454-58-41;

Kierunki: biologia, fizyka, chemia, matematyka, ochrona środowiska.

 <<< spis uniwersytetów >>>

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

ul. H. Wieniawskiego 1, Coll. Minus; 61-712 Poznań
fax (+48 61) 829 44 44; tel. (+48 61) 852 64 25, 829 43 08, 829 43 92
e-mail:
rectorof@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl

Dział Nauczania:
(+48 61) 829 43 66, 829 43 76
e-mail:
dnuam@amu.edu.pl
 

Samorząd Studentów DS "Jowita", ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań, tel.: (0-61)829-2487, 829-2420.

 

Wydział Biologii:

61-701 Poznań, ul. Fredry 10, tel. (061) 852-45-92.

Kierunki: biologia, biotechnologia.

 

Wydział Chemii:

60-780 Poznań, ul. Grunwaldzka 6, tel. (061) 869-91-81 w. 335;

Kierunki: chemia.

 

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej:

61-684 Poznań, al. Niepodległości 4, tel. (061) 852-11-91 w. 291;

Kierunki: filologia polska, klasyczna, bułgarska.

 

Wydział Fizyki:

60-814 Poznań, ul Zwierzyniecka 20, tel. (061) 866-12-79;

Kierunki: fizyka.

 

Wydział Historyczny:

61-809 Poznań, ul. Św. Marcina 78,

Kierunki: archeologia, historia, historia sztuki, muzykologia.

 

Wydział Matematyki i Informatyki:

60-769 Poznań, ul. Matejki 48/49, tel. (061) 866-21-11;

Kierunki: matematyka, informatyka.

 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych:

61-701 Poznań, ul. Fredry 10, tel. (061) 852-02-98;

Kierunki: geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja,

 

Wydział Nauk Społecznych:

60-569 Poznań, ul. Szmarzewskiego 89, tel. (061) 847-64-61 w. 252;

Kierunki: politologia i nauki społeczne, filozofia, socjologia, kulturoznawstwo, psychologia.

 

Wydział Neofilologii:

61-684 Poznań, al. Niepodległości 4, tel. (061) 852-11-91 w. 279;

Kierunki: filologia angielska, germańska, włoska, duńska, fińska, romańska, hiszpańska, rosyjska, rosyjsko-angielska, rosyjsko-ukraińska; językoznawstwo i informacja naukowa, lingwistyka stosowana, arabistyka, japonistyka.

 

Wydział Studiów Edukacyjnych:

60-569 Poznań, ul. Szmarzewskiego 89, tel. (061) 847-64-61 w. 343;

Kierunki: pedagogika.

 

Wydział Prawa i Administracji:

61-809 Poznań, ul. Św. Marcina 90, tel. (061) 853-62-51;

Kierunki: prawo, zarządzanie i marketing, międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne.

<<< spis uniwersytetów >>>

 

Uniwersytet Szczeciński

 

Al. Jedności Narodowej 22a, 70-453 Szczecin
tel. (+48 91) 444 11 72; fax (+48 91) 444 11 74
e-mail:
rektorat@univ.szczecin.pl

www.univ.szczecin.pl


Samorząd studentów, Al. Jedności Narodowej 22a

 

Wydział Humanistyczny:

71-065 Szczecin, al. Piastów 41, tel. (091) 448-91-62;

Kierunki: filologia polska, germańska, słowiańska; historia, politologia i nauki społeczne, socjologia, pedagogika.

 

Wydział Nauk Przyrodniczych:

71-413 Szczecin, ul. Wąska 13;

Kierunki: biologia, geografia.

 

Wydział Matematyczno-Fizyczny:

71-602 Szczecin, ul. Wielkopolska 15, tel. (091) 422-54-81;

Kierunki: matematyka, fizyka, wychowanie techniczne.

 

Wydział Prawa i Administracji:

70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 17a, tel. (091) 449-90-28;

Kierunki: prawo.

 

Wydział Kultury Fizycznej:

71-065 Szczecin, al. Piastów 40b;

Kierunki: wychowanie fizyczne.

 

Wydział Ekonomiczny:

71-101 Szczecin, ul. Mickiewicza 66, tel. (091) 487-79-31, 487-79-46;

Kierunki: ekonomia, finanse i Bankowość, zarządzanie i marketing, informatyka i ekonometria.

 

Wydział Transportu i Łączności:

71-101 Szczecin, ul. Mickiewicza 64, tel. (091) 487-30-10;

Kierunki: ekonomia, zarządzanie i marketing.

<<< spis uniwersytetów >>>

 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel. centrali: (+48 56) 611 40 10, fax (+48 56) 654 29 48, 654 29 44
e-mail:
www@uni.torun.pl

www.uni.torun.pl

Rektorat:
tel. (+48 56) 611 42 42, 611 42 40, 654 29 51; fax (48-56) 654 29 44
e-mail:
rektor@uni.torun.pl
 

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi:

87-100 Toruń, ul Gagarina 9, tel. (056) 611-44-42;

Kierunki: biologia, ochrona środowiska, geografia.

 

Wydział Fizyki i Astronomii:

87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 5/7, tel. (056) 611-32-49;

Kierunki: astronomia, fizyka.

 

Wydział Matematyki i Informatyki:

87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18, tel. (056) 611-34-02;

Kierunki: matematyka, informatyka.

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania:

87-100 Toruń, ul. Gagarina 13a, tel. (056) 611-46-14, 611-47-14, 611-46-27;

Kierunki: ekonomia, zarządzanie i marketing.

 

Wydział Humanistyczny:

87-100 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 3, tel. (056) 622-60-21/26;

Kierunki: filologia angielska, germańska, klasyczna, romańska, słowiańska, czeska, bułgarska, rosyjska, polska; filozofia, pedagogika, socjologia, politologia, italianistyka.

 

Wydział Prawa i Administracji:

87-100 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 1a, tel. (056) 622-60-20, 622-12-08;

Kierunki: prawo i administracja.

 

Wydział Nauk Historycznych:

87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2a, tel. (056) 622-77-95, 622-62-03;

Kierunki: archeologia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, historia, historia sztuki, etnologia, stosunki międzynarodowe.

 

Wydział Sztuk Pięknych:

87-100 Toruń, ul Sienkiewicza 30/32, tel. (056) 622-59-71, 622-70-51;

Kierunki: malarstwo, rzeźba, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, ochrona dóbr kultury, wychowania plastyczne.

<<< spis uniwersytetów >>>

 

Uniwersytet Wrocławski

 

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
tel. (+48 71) 343 68 47, 375 22 12, 375 22 32; fax (+48 71) 375 22 32, 344 34 21
e-mail:
rektor@adm.uni.wroc.pl

www.uni.wroc.pl

 

Samorząd Studencki pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, tel. 3402-258, fax. 3402-229.

 

Wydział Prawa i Administracji:

51-145 Wrocław, ul. Uniwersytecka 22/26, tel. (071) 340-23-34, 340-23-01;

Kierunki: prawo, administracja.

 

Wydział Nauk Społecznych:

50-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3, tel. (071) 340-29-06;

Kierunki: filozofia, socjologia, politologia.

 

Wydział Nauk Przyrodniczych:

50-137 Wrocław, Pl. Uniwersytecki 1, tel. (071) 340-22-21;

Kierunki: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, geografia, geologia.

 

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych:

50-145 Wrocław, ul. Szewska 48, tel. (071) 340-22-23;

Kierunki: historia, archeologia, etnologia, psychologia, kulturoznawstwo, pedagogika, historia sztuki.

 

Wydział Filologiczny:

50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15, tel. (071) 340-22-25;

Kierunki: filologia polska, anielska, romańska, germańska, słowiańska, klasyczna; niderlandystyka, bibliotekoznawstwo.

 

Wydział Fizyki i Astronomii:

50-204 Wrocław, ul. Maksa Borna 9, tel. (071) 320-14-01;

Kierunki: astronomia, fizyka.

 

Wydział Matematyki i Informatyki:

50-384 Wrocław, Pl. Grunwaldzki 2/4, tel. (071) 320-44-92;

Kierunki: informatyka, matematyka.

 

Wydział Chemii:

50-383 Wrocław, ul. F. Joliot-Curie 14, tel. (071) 320-42-91;

Kierunki: chemia. 

<<< spis uniwersytetów >>>

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (+48 22) 561 88 00, 561 90 00

www.uksw.edu.pl

Rektorat:
tel. (+48 22) 839 52 45, 561 88 52 w. 252, fax (+48 22) 561 89 27
e-mail:
rektorat@uksw.edu.pl

Kierunki: administracja, chemia, filologia polska, filozofia, fizyka, historia, historia sztuki, informatyka i ekonometria, matematyka, nauki o rodzinie, ochrona środowiska, pedagogika, politologia, prawo, prawo kanoniczne, psychologia, socjologia, teologia.

<<< spis uniwersytetów >>>

  

Uniwersytet Rzeszowski

 

ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
tel. (+48 17) 852 21 00, tel./fax (+48 17) 852 20 44

www.rzeszow.pl/win/ucz_rze/wsp

Dział ds. Studenckich i Akredytacji:
tel. (+48 17) 862 56 28 w. 1148
e-mail:
lukask@univ.rzeszow.pl, olafic@univ.rzeszow.pl

Kierunki: archeologia, biologia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, ekonomia, filologia, filologia polska, filozofia, fizjoterapia, fizyka, fizyka techniczna, historia, matematyka, pedagogika, politologia, prawo, socjologia, wychowanie fizyczne, wychowanie techniczne.

 <<< spis uniwersytetów>>>

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. (+48 89) 524 03 10, 524 02 01; fax (+48 89) 524 04 08
www.uwm.edu.pl


Rektorat:
tel. (+48 89) 524 03 10, 523 33 30; fax. (+48 89) 523 44 56
e-mail:
rektor@uwm.edu.pl

Kierunki: administracja, architektura krajobrazu, bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, biologia, biotechnologia, budownictwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, filologia, filologia polska, filozofia, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, historia, informatyka, instrumentalistyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, ogrodnictwo, pedagogika, pielęgniarstwo, politologia, prawo, rolnictwo, rybactwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, teologia, towaroznawstwo, weterynaria, wychowanie techniczne, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i marketing, zootechnika.

<<< spis uniwersytetów>>>
 

Uniwersytet Zielonogórski
 

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
tel. centrali: (+48 68) 328 20 00; tel. kancelarii: (+48 68) 328 24 50; fax. kancelarii: (+48 68) 324 55 97

www.uz.zgora.pl

Rektorat:
tel./fax rektoratu: (+48 68) 327 07 35
e-mail:
rektorat@uz.zgora.pl

Kierunki: astronomia, budownictwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, filologia, filologia polska, filozofia, fizyka, grafika, historia, informatyka, informatyka i ekonometria, inżynieria środowiska, malarstwo, matematyka, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, pedagogika, politologia, socjologia, wychowanie fizyczne, wychowanie techniczne, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i marketing.
<<< spis uniwersytetów >>>

 

Politechnika Białostocka

 

ul. Wiejska 45A; 15-351 Białystok
tel. centrali: (+48 85) 742 20 41, 742 24 11, 742 32 51, 744 27 65

www.pb.bialystok.pl

JM Rektor Politechniki Białostockiej
e-mail:
michal@cksr.ac.bialystok.pl

Rektorat:
tel. (+48 85) 744 30 73, w. 110; fax. (+48 85) 742 23 93
e-mail:
rektorat@cksr.ac.bialystok.pl
 

Wydział Architektury:

15-875 Białystok, ul. Krakowska 9, tel. (085) 742-29-29, 742-32-14;

Kierunki: architektura i urbanistyka, architektura wnętrz.

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

15-351 Białystok, ul. Wiejska 45e, tel. (085) 742-84-06;

Kierunki: budownictwo, Inżynierii środowiska, ochrona środowiska.

 

Wydział Elektroniczny:

15-893 Białystok, ul. Grunwaldzka 11/15, tel. (085) 742-05-66;

Kierunki: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja.

 

Wydział Mechaniczny:

15-351 Białystok, ul. Wiejska 45c, tel. (085) 742-15-41;

Kierunki: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka.

 

Instytut Informatyki:

15-893 Białystok, ul. Grunwaldzka 11/15, tel. (085) 742-20-41 w. 292;

Kierunki: informatyka.

 

Instytut Zarządzania i Marketingu:

15-351 Białystok, ul. Wiejska 45c, tel. (085) 742-15-41;

Kierunki: zarządzanie i marketing. 

<<< spis politechnik >>>

 

Politechnika Częstochowska

 

ul. J.H. Dąbrowskiego 69; 42-200 Częstochowa
tel. centrali: (+48 34) 325 52 11

www.pcz.czest.pl

Rektorat:
tel. (+48 34) 361 25 80
e-mail:
rektor@adm.pcz.czest.pl
 

Wydział Budowy Maszyn:

42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 21, tel. (034) 325-05-61;

Kierunki: mechanika i budowa maszyn, informatyka.

 

Wydział Elektryczny:

42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 17, pok. B-105; tel. (034) 325-08-22;

Kierunki: elektronika.

 

Wydział Budownictwa:

42-200 Częstochowa, ul. Akademicka 3, pok. 32; tel. (034) 325-09-31;

Kierunki: budownictwo.

 

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska:

42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32; tel. (034) 325-04-62;

Kierunki: inżyniera środowiska.

 

Wydział Zarządzania:

42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 36b, pok. 4 i 5; tel. (034) 361-38-76;

Kierunki: zarządzanie i marketing.

 

Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej:

42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 19, pok. 101; tel. (034) 325-07-13;

Kierunki: inżynieria materiałowa. 

<<< spis politechnik >>>

 

Politechnika Gdańska

 

ul. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk - Wrzeszcz
tel. informacji: (+48 58) 347 11 00, 347 21 00; fax. (+48 58) 341 58 21

www.pg.gda.pl

JM Rektor Politechniki Gdańskiej
tel. (+48 58) 347 12 69
e-mail:
rektor@pg.gda.pl
 

Wydział Architektury:

80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, tel. (058) 347-22-02;

Kierunki: architektura i urbanistyka.

 

Wydział Budownictwa Lądowego:

80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, tel. (058) 347-17-16;

Kierunki: budownictwo.

 

Wydział Chemiczny:

80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, tel. (058) 347-13-45;

Kierunki: technologia chemiczna, ochrona środowiska, biotechnologia.

 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji Informatyki:

80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, tel. (058) 347-17-62;

Kierunki: elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka, informatyka.

 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki:

80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, tel. (058) 347-18-24;

Kierunki: elektrotechnika, automatyka, robotyka.

 

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej:

80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, tel. (058) 347-20-06;

Kierunki: fizyka techniczna, matematyka.

 

Wydział Inżynierii Środowiska:

80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, tel. (058) 347-13-22;

Kierunki: budownictwo, Inżynieria środowiska.

 

Wydział Mechaniczny – Odział w Elblągu:

82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 137, tel. (055) 33-44-46;

Kierunki: mechanika i budowa maszyn.

 

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa:

80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, tel. (058) 347-15-67;

Kierunki: oceanotechnika.

 

Wydział Zarządzania i Ekonomii:

80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, tel. (058) 347-11-52;

Kierunki: zarządzania i marketing.  

<<< spis politechnik >>>

 

Politechnika Śląska w Gliwicach

 

ul. Akademicka 2; 44-100 Gliwice
tel. centrali: (+48 32) 237 11 00, 237 21 00

www.polsl.gliwice.pl


Rektorat:
tel. (+48 32) 237 12 55, 231 23 49; fax (+48 32) 237 16 55
e-mail:
rek.sekr@polsl.gliwice.pl
 

Wydział Architektury:

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2, tel. (032) 237-12-10, 237-24-91;

Kierunki: architektura i urbanistyka.

 

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki:

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2, tel. (032) 237-13-10;

Kierunki: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka.

 

Wydział Budownictwa:

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2, tel. (032) 237-14-10;

Kierunki: budownictwo.

 

Wydział Chemiczny:

44-100 Gliwice, ul. Ks. Strzody 9, tel. (032) 237-15-49, 237-15-74;

Kierunki: technologia chemiczna, inżynierii chemiczna i procesowa, zarządzanie inżynierią produkcji.

 

Wydział Elektroniczny:

44-100 Gliwice, ul. B. Krzywoustego 2, tel. (032) 237-14-09, 237-15-07;

Kierunki: elektrotechnika, elektrotechnika i telekomunikacja.

 

Wydział Górnictwa i Geologii:

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2, tel. (032) 237-23-04, 237-12-83;

Kierunki: górnictwo i geologia.

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki:

44-1011 Gliwice, ul. Konarskiego 18, tel. (032) 237-16-84, 237-17-10, 237-13-20;

Kierunki: Inżynieria i ochrona środowiska, mechanika i budowa maszyn.

 

Wydział Matematyczno-Fizyczny:

44-101 Gliwice, ul. Kaszubska 23, tel. (032) 237-20-29;

Kierunki: fizyka techniczna, matematyka.

 

Wydział Mechaniczny i Technologiczny:

44-1011 Gliwice, ul. Konarskiego 18a, tel. (032) 237-16-10;

Kierunki: automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, wychowanie techniczne, zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu:

44-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. (032) 255-20-83;

Kierunki: inżynierii materiałowa, metalurgia, transport, zarządzanie i inżyniera produkcji.

 

Wydział Organizacji i Zarządzania:

41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26/28, (032) 277-73-14;

Kierunki: zarządzanie i marketing, zarządzanie i inżyniera produkcji. 

<<< spis politechnik >>>

 

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

 

al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7; 23-314 Kielce
tel. (+48 41) 342 44 44; fax (+48 41) 344 29 97

www.tu.kielce.pl


JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
tel. (+48 41) 342 41 00, 344 16 84
e-mail:
wtramp@tu.kielce.pl
 

Wydział Budownictwa Lądowego:

25-314 Kielce, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7 bud. A, tel. (041) 342-45-41;

Kierunki: budownictwo, Inżynieria środowiska.

 

Wydział Mechaniczny:

25-314 Kielce, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7 bud. b, tel. (041) 342-44-92;

Kierunki: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i marketing.

 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki:

25-314 Kielce, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7 bud. D, tel. (041) 342-41-28;

Kierunki: elektrotechnika.  

<<< spis politechnik >>>

 

Akademia Górniczo-Hutnicza

 

al. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków
tel. (+48 12) 633 49 98 w. 2002; fax (+48 12) 633 46 72
e-mail:
rektorat@uci.agh.edu.pl

www.agh.edu.pl
 

Wydział Górniczy:

30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30, tel. (012) 617-20-50;

Kierunki: budownictwo, górnictwo i geologia, zarządzanie i marketing, inżynieria środowiska.

 

Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej:

30-059 Kraków, al. Czarnowiejska 66, tel. (012) 617-29-19;

Kierunki: metalurgia, inżynieria materiałowa.

 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki:

30-059 Kraków , al. A. Mickiewicza 30, tel. (012) 617-28-87, 633-59-95;

Kierunki: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika.

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki:

30-059 Kraków , al. A. Mickiewicza 30, tel. (012) 617-30-50, 633-91-03;

Kierunki: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, górnictwo i geologia.

 

Wydział Geologii, Geofizyki o Ochrony Środowiska:

30-059 Kraków , al. A. Mickiewicza 30, tel. (012) 617-23-51, 633-29-36;

Kierunki: górnictwo i geologia, inżynieria środowiska.

 

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska:

30-059 Kraków , al. A. Mickiewicza 30, tel. (012) 617-22-50;

Kierunki: geodezja i kartografia, górnictwo i geologia, inżynieria środowiska.

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki:

30-059 Kraków , al. A. Mickiewicza 30, tel. (012) 617-25-19, 633-15-93;

Kierunki: technologia chemiczna, inżynieria materiałowa.

 

Wydział Odlewnictwa:

30-059 Kraków, ul. W. Reymonta 23, tel. (012) 617-27-01, 633-63-48;

Kierunki: metalurgia.

 

Wydział Metali Nieżelaznych:

30-059 Kraków , al. A. Mickiewicza 30, tel. (012) 617-26-50, 633-23-16;

Kierunki: metalurgia, inżynieria materiałowa.

 

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu:

30-059 Kraków , al. A. Mickiewicza 30, tel. (012) 617-22-02, 634-00-52;

Kierunki: górnictwo i geologia.

 

Wydział Zarządzania:

30-067 Kraków, ul. Gramatyka 10, tel. (0112) 617-39-59, 636-70-05;

Kierunki: zarządzanie i marketing.

 

Wydział Paliw i Energii:

30-059 Kraków , al. A. Mickiewicza 30, tel. (012) 617-20-81, 617-20-66;

Kierunki: technologia chemiczna.

 

Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej:

30-059 Kraków, ul. W. Reymonta 23, tel. (012) 617-29-50, 634-00-10;

Kierunki: fizyka techniczna.

 

Wydział Matematyki Stosowanej:

30-059 Kraków , al. A. Mickiewicza 30, tel. (012) 617-35-86, 617-31-68;

Kierunki: matematyka. 

<<< spis politechnik >>>

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

ul. Warszawska 24; 31-155 Kraków
tel. (+48 12) 628 20 00; fax (+48 12) 633 57 73

www.pk.edu.pl


Rektorat:
tel. (+48 12) 628 22 01, 628 22 62 w. 2201, 2262; fax (+48 12) 628 20 56
e-mail:
r-0@admin.pk.edu.pl


Wydział Architektury:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, tel. (012) 633-54-53, 633-03-00 w. 2405;

Kierunki: architektura i urbanistyka.

 

Wydział Inżynierii Lądowej:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, tel. (012) 633-57-70, 633-03-00 w. 2302, 2301;

Kierunki: budownictwo, transport, zarządzanie i marketing.

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, tel. (012) 633-03-00 w. 2701, 2702;

Kierunki: inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna.

 

Wydział Inżynierii Środowiska:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24,tel. (012) 633-55-71, 633-03-00 w. 2801;

Kierunki: inżynieria środowiska.

 

Wydział Mechaniczny:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24,tel. (012) 648-14-32, 633-03-00 w. 3603;

Kierunki: automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, transport, zarządzanie i marketing.

 

Wydział Inżynierii Elektronicznej i Komputerowej:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24,tel. (012) 633-66-92, 633-03-00 w. 2602, 2601;

Kierunki: elektronika. 

<<< spis politechnik >>>

 

Politechnika Lubelska

 

ul. Bernardyńska 13; 20-950 Lublin
tel. (+48 81) 532 22 01; fax (+48 81) 532 73 64
e-mail:
tul@rekt.pol.lublin.pl
http://rekt.pol.lublin.pl

 

Wydział Mechaniczny:

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36, tel. (081) 538-11-94, 538-12-80;

Kierunki: mechanika i budowa maszyn.

 

Wydział Elektroniczny:

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38 a, tel. (081) 538-13-68, 538-12-88;

Kierunki: elektrotechnika.

 

Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej:

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40, tel. (081) 538-14-56;

Kierunki: budownictwo, ochrona środowiska.

 

Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki:

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38, tel. (081) 538-14-71;

Kierunki: zarządzanie i marketing, wychowanie techniczne. 

<<< spis politechnik >>>

 

Politechnika Łódzka

 

90-924 Lódź, ul. Stefanowskiego 2
tel/fax (42) 631 20 95,tel (42) 631 20 93
e-mail: jdynek@p.lodz.pl

www.p.lodz.pl
 

Dział Spraw Studenckich tel./fax (48 42) 631 20 95 , tel. (48 42) 631 20 93
email: a-rsk-7@sir.p.lodz.pl

SEKCJA REKRUTACJI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
90-924 Lódź, ul. Stefanowskiego 2
tel. 042 631 20 92, 042 636 61 58, fax 042 636 74 77
e-mail: rekrutacja@p.lodz.pl

http://www.rekrutacja.p.lodz.pl


 

Wydział Mechaniczny:

90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15, tel. (042) 631-22-00;

www.p.lodz.pl/mechaniczny

Kierunki: mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka, papiernictwo i poligrafia, zarządzanie i inżynieria produkcji, transport, energetyka.

 

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki:

90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22, tel. (042) 631-25-00;

www.wee.p.lodz.pl

Kierunki: elektronika, elektronika i komunikacja, automatyka i robotyka, informatyka, transport, inżynieria bezpieczeństwa pracy, elektrotechnika

 

Wydział Chemiczny:

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116, tel. (042) 636-47-03;

www.chemia.p.lodz.pl

Kierunki: chemia, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, technologia chemiczna, papiernictwo i poligrafia, .

 

Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów:

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116, tel. (042) 631-33-01;

www.p.lodz.pl/wlokno

Kierunki: włókiennictwo, wzornictwo, inżynieria materiałowa, inżynieria bezpieczeństwa pracy.

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności:

90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 4/10, tel. (042) 631-34-02;

www.snack.p.lodz.pl

Kierunki: technologia chemiczna, biotechnologia, ochrona środowiska, technologia żywności i żywienie człowieka.

 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:

90-924 Łódź, Al. Politechniki 6, tel. (042) 631-35-00;

www.p.lodz.pl/bais

Kierunki: budownictwo, architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska.

 

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej:

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, tel. (042) 684-80-01;

www.ftims.p.lodz.pl

Kierunki: fizyka techniczna, informatyka, matematyka.

 

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska:

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 175, tel. (042) 631-37-41;

www.wipos.p.lodz.pl

Kierunki: inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria bezpieczeństwa pracy.

 

Wydział Organizacji i Zarządzania:

90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266, tel.(042) 631-37-68;

www.oizet.p.lodz.pl

Kierunki: zarządzanie i marketing, europeistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria bezpieczeństwa pracy. 

<<< spis politechnik >>>

 

Politechnika Opolska

 

ul. Stanisława Mikołajczyka 5; 45-271 Opole
tel. centrali: (+48 77) 400 60 00

www.po.opole.plRektorat:
tel. (+48 77) 400 61 27; fax (+48 77) 400 60 50

Informacje dotyczące Uczelni i studiów:
e-mail:
dzk@po.opole.pl
 

Wydział Budownictwa:

45-951 Opole, ul. Katowicka 48, tel. (077) 56-50-84;

Kierunki: budownictwo.

 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki:

 45-951 Opole, ul. Sosnowskiego, tel. (077) 455-60-41 w. 216;

Kierunki: automatyka i robotyka, elektrotechnika, informatyka.

 

Wydział Mechaniczny:

45-230 Opole, ul. S. Mikołajczyka 5, tel. (077) 455-60-41 w. 253;

Kierunki: mechanika i budowa maszyn, inżynieria środowiska. 

<<< spis politechnik >>>

 

Politechnika Poznańska

 

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5; 60-965 Poznań
tel. (+48 61) 665 36 09, 665 36 39, 833 28 33; fax (+48 61) 665 36 35
e-mail: b
iuro.rektora@put.poznan.pl

www.put.poznan.plSekretariat Rektora:
tel. (+48 61) 665 35 37, 833 38 81; fax (+48 61) 665 37 70
e-mail:
sekretariat.rektora@put.poznan.pl
 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:

60-965 Poznań, ul. Piotrowo 5, tel. (061) 878-24-10;

Kierunki: architektura i urbanistyka, budownictwo, inżynieria środowiska.

 

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania:

60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3, tel. (061) 878-23-62;

Kierunki: inżynieria materiałowa, matematyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i marketing, zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów:

60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3, tel. (061) 878-23-57;

Kierunki: mechanika i budowa maszyn, transport.

 

Wydział Fizyki Technicznej:

60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3, tel. (061) 878-23-25;

Kierunki: fizyka techniczna.

 

Wydział Technologii Chemicznej:

60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3, tel. (061) 878-23-51;

Kierunki: technologia chemiczna, ochrona środowiska.

<<< spis politechnik >>>

 

Politechnika Radomska im. Kazimierza Puławskiego

 

ul. Malczewskiego 29; 26-600 Radom
tel. centrali: (+48 48) 361 70 00

www.man.radom.pl/pr

Sekretariat Rektora:
tel. (+48 48) 361 70 10, 361 70 11; fax (+48 48) 361 70 12
e-mail:
rektor@pr.radom.pl
 

Wydział Ekonomiczny:

26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 79, tel. (048) 362-82-14, 362-41-38 w. 5;

Kierunki: ekonomia, administracja.

 

Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia:

26-600 Radom, ul. Chrobrego 27, tel. (048) 361-75-00;

Kierunki: technologia chemiczna.

 

Wydział Mechaniczny:

26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, tel. (048) 360-01-80 w. 205;

Kierunki: mechanika i budowa maszyn.

 

Wydział Nauczycielski:

26-600 Radom, ul. Malczewskiego 20 A, tel. (048) 362-22-57, 360-01-80 w. 284;

Kierunki: matematyka, fizyka, wychowanie techniczne, wychowanie plastyczne, wychowanie fizyczne.

 

Wydział Transportu:

26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, tel. (048) 362-37-89;

Kierunki: transport, elektrotechnika. 

<<< spis politechnik >>>

 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 

ul. Wincentego Pola 2; 35-959 Rzeszów
tel. (+48 17) 865 11 00; tel./fax (+48 17) 854 12 60
e-mail:
rektor@prz.rzeszow.pl

www.prz.rzeszow.pl

 

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 6, tel. (017) 854-35-65;

Kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska.

 

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa:

35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 8, tel. (017) 854-35-65, 862-54-06 w. 441, 518;

Kierunki: mechanika i budowa maszyn.

 

Wydział Chemiczny:

35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 6, tel. (017) 854-36-55, 862-54-06 w. 270;

Kierunki: technologia cheiczna, inżynieria materiałowa.

 

Wydział Elektryczny:

35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2, tel. (017) 854-20-88, 862-54-06 w. 232, 289;

Kierunki: elektrotechnika, informatyka.

 

Wydział Zarządzania i Marketingu:

35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 8, tel. (017) 862-54-06 w. 383;

Kierunki: zarządzanie i marketing. 

<<< spis politechnik >>>

 

Politechnika Szczecińska
 

al. Piastów 17; 70-310 Szczecin
tel. (+48 91) 434 67 51; fax (+48 91) 449 40 14

www.ps.pl

Biuro Rektora:
tel. (+48 91) 449 40 15; fax (+48 91) 449 40 14

 

Wydział budownictwa i Architektury:

70-311 Szczecin, Al. Piastów 50, tel. (091) 449-42-21;

Kierunki: architektura i urbanistyka, budownictwo;

 

Wydział Elektryczny:

71-313 Szczecin, ul. Gen. Sikorskiego 37, tel. (091) 449-41-50;

Kierunki: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna.

 

Wydział Mechaniczny:

70-311 Szczecin, Al. Piastów 19, tel. (091) 449-45-50;

Kierunki: mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, inżynieria, transport, inżynieria środowiska, wychowanie techniczne, zarządzanie i marketing.

 

Wydział Techniki Morskiej:

70-311 Szczecin, Al. Piastów 41, tel. (091) 449-49-20;

Kierunki: informatyka, oceanotechnika.

 

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej:

70-311 Szczecin, Al. Piastów 42, tel. (091) 449-49-64;

Kierunki: inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, ochrona środowiska. 

<<< spis politechnik >>>

 

Politechnika Warszawska
 

pl. Politechniki 1; 00-661 Warszawa
tel. informacji: (+48 22) 660 72 11
e-mail:
jmr@rekt.pw.edu.pl

www.pw.edu.pl

Sekretariat Rektora:
tel. (+48 22) 628 59 85; fax (+48 22) 660 72 04

Biuro Rektora:
tel. (+48 22) 660 74 19; fax (+48 22) 621 68 92
e-mail:
soltyski@rekt.pw.edu.pl
 

Wydział Architektury:

00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55 p. 4, tel. (022) 628-28-87;

Kierunki: architektura i urbanistyka.

 

Wydział Chemiczny:

00-664 Warszawa, ul. Nowakowskiego 3 p. 100, tel. (022) 629-57-14;

Kierunki: technologia chemiczna, biotechnologia.

 

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych:

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19 p. 115, tel. (022) 25-37-58;

Kierunki: informatyka, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja.

 

Wydział Elektryczny:

00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1, p. 130, tel. (022) 629-25-31;

Kierunki: elektrotechnika, automatyka i robotyka.

 

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej:

00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1, p. 203, tel. (022) 625-45-08;

Kierunki: matematyka, fizyka techniczna, informatyka.

 

Wydział Geodezji i Kartografii:

00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1, p. 128, tel. (022) 625-56-67;

Kierunki: geodezja i kartografia.

 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej:

00-645 Warszawa, ul Waryńskiego 1 p. 183, tel. (022) 625-56-67;

Kierunki: inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia.

 

Wydział Inżynierii Lądowej:

00-632 Warszawa, ul. Armii Ludowej 16 p. 11, tel. (022) 625-60-79;

Kierunki: budownictwo.

 

Wydział Inżynierii Materiałowej:

02-524 Warszawa, ul. Narbutta 85 p. 4, tel. (022) 849-99-35;

Kierunki: inżynieria materiałowa.

 

Wydział Inżynierii Produkcji:

02-524 Warszawa, ul. Narbutta 85 p. 116, tel. (022) 849-97-955;

Kierunki: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i marketing.

 

Wydział Inżynierii Środowiska:

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 20 p. 112, tel. (022) 621-45-60;

Kierunki: inżynieria środowiska, biotechnologia.

 

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa:

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 22/24 p. 125, tel. (022) 621-53-10;

Kierunki: mechanika i budowa maszyn, inżynieria środowiska.

 

Wydział Mechatroniki:

02-525 Warszawa, ul. Chodkiewicza 8 p. 124, tel. (022) 849-99-36;

Kierunki: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka.

 

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych:

02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84 p. 06, tel. (022) 849-03-01;

Kierunki: mechanika i budowa maszyn.

 

Wydział Transportu:

00-668 Warszawa, ul. Koszykowa 75 p. 110, tel. (022) 660-73-64;

Kierunki: transport.

 

Wydział budownictwa Maszyn Rolniczych w Płocku:

09-400 Płock, ul. Łukaszewicza 17 p. 213, tel. (024) 262-71-01;

Kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, technologia chemiczna.

 

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku:

09-400 Płock, ul. Łukaszewicza 17 p. 103, tel. (024) 262-90-08;

Kierunki: ekonomia. 

<<< spis politechnik >>>

 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 

ul. Willowa 2; 43-309 Bielsko-Biała
tel. centrali: (+48 33) 815 70 61 - 69

www.ath.bielsko.pl

Rektorat:
tel. (+48 33) 815 70 61 - 69 w.201, 240; fax. (+48 33) 812 35 02

Kierunki: elektrotechnika, filologia, filologia polska, filozofia, historia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, socjologia, stosunki międzynarodowe, włókiennictwo, zarządzanie i marketing, zarządzanie i inżynieria produkcji.

<<< spis politechnik >>>

 

Politechnika Wrocławska

 

Wybrzeże Wyspiańskiego 27; 50-370 Wrocław
tel. (+48 71) 320 22 77, 320 22 74, 320 22 60

www.pwr.wroc.pl

JM Rektor Politechniki Wrocławskiej
tel. (+48 71) 322 73 36; fax (+48 71) 322 65 65
e-mail:
jmr@pwr.wroc.pl

Kancelaria Rektora:
e-mail:
kancrekt@ac.pwr.wroc.pl

 

Wydział Architektury:

50-317 Wrocław, ul. B. Prusa 53/55, tel. (071) 320-62-30;

Kierunki: architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna.

 

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego:

50-377 Wrocław, Pl. Grunwaldzki 11, tel. (071) 320-28-70;

Kierunki: budownictwo.

 

Wydział Chemiczny:

50-373 Wrocław, ul. Norwida 4/6, tel. (071) 320-24-25;

Kierunki: biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, chemia, technologia chemiczna.

 

Wydział Elektroniki:

50-372 Wrocław, ul. Janiszewskiego 11/17, tel. (071) 320-35-74;

Kierunki: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja.

 

Wydział Elektryczny:

50-377 Wrocław, Pl. Grunwaldzki 13, tel. (071) 320-26-15;

Kierunki: elektrotechnika, automatyka i robotyka.

 

Wydział Inżynierii Środowiska:

50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 p. 106, tel. (071) 320-25-55;

Kierunki: ochrona środowiska, Inżynieria środowiska.

 

Wydział Górniczy:

50-051 Wrocław, Pl. Teatralny 2, tel. (071) 343-86-84 w. 304;

Kierunki: górnictwo i geologia.

 

Wydział Informatyki i Zarządzania:

50-373 Wrocław, ul. Norwida 4/6, tel. (071) 320-35-04, 320-23-19;

Kierunki: informatyka, zarządzanie i marketing.

 

Wydział Mechaniczno-Energetyczny:

50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 p. 106, tel. (071) 320-23-35;

Kierunki: mechanika i budowa maszyn.

 

Wydział Mechaniczny:

50-371 Wrocław, ul. Łukasiewicza 7/9, tel. (071) 320-27-55/7;

Kierunki: automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria i zarządzanie produkcją.

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki:

50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 p. 106, tel. (071) 320-25-53;

Kierunki: fizyka, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, matematyka. 

<<< spis politechnik >>>

 

Politechnika Koszalińska


ul. Racławicka 15/17; 75-620 Koszalin
tel. centrali: (+48 94) 347 82 99, 347 83 99

www.tu.koszalin.pl

Kancelaria Uczelni:
tel. (+48 94) 347 84 44; fax (+48 94) 342 59 63
e-mail:
kancelaria.uczelni@lew.tu.koszalin.pl

JM Rektor Politechniki Koszalińskiej
tel. (+48 94) 342 37 60, 347 82 15; fax (+48 94) 347 81 15
e-mail:
jmr@lew.tu.koszalin.pl

Kierunki: budownictwo, ekonomia, elektronika i telekomunikacja, geodezja i kartografia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, technika rolnicza i leśna, wzornictwo, zarządzanie i marketing.

<<< spis politechnik >>>

 

Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego

 

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. (+48 52) 341 92 00; fax (+48 52) 341 35 33
e-mail:
rektor@ab-byd.edu.pl

www.ab-byd.edu.pl
 

Wydział Humanistyczny:

85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 11, tel. (052) 322-03-55;

Kierunki: administracja, bibliotekoznawstwo z informacją naukowo-techniczną, filologia angielska, germańska, rosyjska, polska; lingwistyka stosowana, historia, politologia i nauki społeczne.

 

Wydział Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych:

85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30, tel. (052) 341-39-35;

Kierunki: biologia, matematyka, wychowanie techniczne, geografia.

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30, tel. (052) 341-60-81;

Kierunki: pedagogika, psychologia, wychowanie muzyczne. 

 <<< spis wyższych szkół pedagogicznych>>>

 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

 

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
tel. centrali: (+48 34) 378 41 00, 378 41 01
www.wsp.czest.pl


Rektorat:
tel. (+48 34) 378 41 28; fax (+48 34) 378 42 22
e-mail:
rektor@wsp.czest.pl
 

Wydział Filologiczno-Humanistyczny:

42-200 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 36 a, tel. (034) 361-14-25;

Kierunki: filologia germańska, polska; język angielski, historia.

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy:

42-200 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 13/15, tel. (034) 361-21-79;

Kierunki: chemia, fizyka, informatyka, matematyka, ochrona środowiska, wychowanie techniczne.

 

Wydział Pedagogiczny:

42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, tel. (034) 324-69-85;

Kierunki: pedagogika.

 

Wydział Wychowania Artystycznego:

42-201 Częstochowa, ul. Jasnogórska 64, tel. (034) 365-68-16;

Kierunki: wychowanie muzyczne, wychowanie plastyczne. 

<<< spis wyższych szkół pedagogicznych>>>

 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel. (+48 41) 344 20 11; fax (+48 41) 344 88 05
www.pu.kielce.pl


JM Rektor Akademii Świętokrzyskiej:
e-mail:
rektor@pu.kielce.pl
 

Wydział Humanistyczny:

25-310 Kielce, ul. Leśna 16, tel. (0-41) 344-46-73,

Kierunki: filologia, filologia polska, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna.

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy:

25-369 Kielce, ul. Konopnickiej 15, tel. (0-41) 368-67-85;

Kierunki: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka.

 

Wydział Pedagogiczny:

Kielce, ul. Krakowska 11, tel. (041) 361-99-58;

Kierunki: pedagogika, wychowanie muzyczne, wychowanie plastyczne.

 

Wydział Zarządzania i Administracji:

Kielce, ul. Mielczarskiego 45, tel. (041) 366-34-23;

Kierunki: ekonomia, politologia, zarządzanie i marketing. 

<<< spis wyższych szkół pedagogicznych>>>

 

Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie 

 

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. centrali: (+48 12) 662 60 00, 662 60 01, 637 47 77; fax (+48 12) 637 22 43
www.ap.krakow.pl


JM Rektor Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie:
tel. (+48 12) 662 60 03
e-mail:
rektor@ap.krakow.pl
 

Wydział Humanistyczny:

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2, tel. (012) 637-38-42;

Kierunki: filologia polska, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa techniczna, historia, filologia romańska, rosyjska; politologia.

 

Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego.

Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego.

 

Wydział Pedagogiczny:

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2, tel. (012) 637-47-77 w. 590;

Kierunki: pedagogika, wychowanie plastyczne.

 

Wydział Geograficzno-Biologiczny:

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2, tel. (012) 637-47-77 w. 571;

Kierunki: geografia, biologia.

 

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny:

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2, tel. (012) 637-47-77 w. 201;

Kierunki: matematyka, wychowanie techniczne, fizyka. 

<<< spis wyższych szkół pedagogicznych>>>

 

Akademia Podlaska w Siedlcach

ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce
tel. (+48 25) 644 20 48, 643 10 20
e-mail:
rektor@ap.siedlce.pl
www.ap.siedlce.pl

 

Wydział Humanistyczny:

08-110 Siedlce, ul. Żytnia 23, tel. (0250 644-10-11 w. 1705;

Kierunki: filologia polska, historia, pedagogika, zarządzanie i marketing.

 

Wydział Chemiczno-Matematyczny:

08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 54, tel. (025) 643-10-44;

Kierunki: chemia, matematyka, informatyka.

 

Wydział Rolniczy:

08-110 Siedlce, ul. B. Prusa 14, tel. (025) 644-10-11 w. 1293;

Kierunki: biologia, rolnictwo, zootechnika. 

<<< spis wyższych szkół pedagogicznych>>>

 

Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

 

ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk
tel. (+48 59) 840 53 28

www.pap.edu.pl


Rektorat:
tel. (+48 59) 840 54 65; fax (+48 59) 840 54 75

 

Wydział Humanistyczny:

76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22 a, tel. (059) 842-94-47;

Kierunki: filologia polska, filologia, filozofia, historia.

 

Wydział Matematyczno-przyrodniczy:

76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22 b, tel. (059) 842-95-17;

Kierunki: biologia, geografia, matematyka, fizyka.

 

Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego.

 

Instytut Pedagogiki:

76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22 b, tel. (059) 842-47-76;

Kierunki: pedagogika.

<<< spis wyższych szkół pedagogicznych>>>

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
tel. centrali: (+48 22) 658 00 69, 589 36 00, ; fax (+48 22) 658 11 18
e-mail:
aps@aps.edu.pl

www.aps.edu.pl

Wydział Nauk Pedagogicznych:

02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, tel. (022) 589 36 00, 658 00 69;

Kierunki: pedagogika specjalna, pedagogika.

 <<< spis wyższych szkół pedagogicznych>>>

 

 

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego

 

ul. 1 Maja 50; 40-287 Katowice
tel. (+48 32) 257 70 00
e-mail:
akademia@ae.katowice.pl

www.ae.katowice.pl

Rektorat:
tel. (+48 32) 257 71 18, 257 71 19, 257 71 52; fax (+48 32) 257 71 09

e-mail: edukacja@ae.katowice.pl
 

Wydział Ekonomii:

40-287 Katowice ul. 1 Maja 50, tel.: (0-32) 59 84 221 do 29, 58 60 41 do 45, fax 58 68 31;

Kierunki: ekonomia, finanse i bankowość.

 

Wydział Zarządzania:

40-287 Katowice ul. 1 Maja 50, tel.: (0-32) 59 84 221 do 29, 58 60 41 do 45, fax 58 68 31;

Kierunki: zarządzanie i marketing, informatyka i ekonometria.

<<< spis uczelni ekonomicznych >>>

 

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

 

ul. Rakowicka 27; Kraków
tel. (+48 12) 293 52 00

www.ae.krakow.pl


Kancelaria Rektora:
e-mail:
kancelaria@ae.krakow.pl
 

Wydział Ekonomii:

31-510 Kraków ul. Rakowicka 27, tel.: (0-12) 616 74 25, 616 74 26, 421 05 66;

Kierunki: ekonomia, finanse i bankowość, gospodarka przestrzenna, stosunki międzynarodowe.

 

Wydział Towaroznawstwa:

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27, tel.: (0-12) 616 74 25, 616 74 26, 421 05 66;

Kierunki: towaroznawstwo

 

Wydział Zarządzania:

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27, tel.: (0-12) 616 74 25, 616 74 26, 421 05 66;

Kierunki: informatyka i ekonometria, zarządzanie i marketing. 

<<< spis uczelni ekonomicznych >>>

 

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 

Al. Niepodległości 10; 60-967 Poznań
tel. (+48 61) 856 90 00; fax (+48 61) 866 89 24

www.ae.poznan.pl
 

Rektorat:
tel. (+48 61) 852 57 22, 856 91 50; fax (+48 61) 866 89 24

e-mail: mcho@novci1.ae.poznan.pl

JM Rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu:

e-mail: jurek@novci1.ae.poznan.pl

 

Wydział Ekonomii:

60- 967 Poznań, al. Niepodległości 10, tel.: (0-61) 856 92 00, 856 92 08;

Kierunki: ekonomia, finanse i bankowość, informatyka i ekonometria.

 

Wydział Towaroznawstwa:

60- 967 Poznań, al. Niepodległości 10, tel.: (0-61) 856 92 13;

Kierunki: towaroznawstwo.

 

Wydział Zarządzania:

60- 967 Poznań, al. Niepodległości 10, tel.: (0-61) 856 92 21, 856 92 25;

Kierunki: gospodarka przestrzenna, stosunki międzynarodowe, zarządzanie i marketing.

<<< spis uczelni ekonomicznych >>>

 

Szkoła Główna Handlowa

 

al. Niepodległości 162; 02-554 Warszawa
tel. centrali: (+48 22) 337 90 00; fax kancelarii: (+48 22) 849 53 12; tel. informacji: (+48 22) 337 93 37

e-mail: informacja@sgh.waw.pl

www.sgh.waw.pl

JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:
e-mail:
marek.rocki@sgh.waw.pl
 

Kierunki: ekonomia, finanse i bankowość, informatyka i ekonometria, stosunki międzynarodowe, zarządzanie i inżynieria produkcji, gospodarka przestrzenna, zarządzanie i marketing

<<< spis uczelni ekonomicznych >>>

 

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego

 

ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław
tel. (+48 71) 368 01 00; fax (+48 71) 367 27 78

e-mail: www@ae.wroc.pl

www.ae.wroc.pl

JM Rektor Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu:
tel. (+48 71) 368 01 41, 367 12 36
e-mail:
marian.noga@ae.wroc.pl
 

Wydział Gospodarki Narodowej:

53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120, tel.: (0-171) 368 01 50;

Kierunki: finanse i bankowość, zarządzanie i marketing, stosunki międzynarodowe.

 

Wydział Zarządzania i Informatyki:

53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120, tel.: (0-171) 367 66 54, 368 01 53;

Kierunki: finanse i bankowość, zarządzanie i marketing, informatyka i ekonometria.

 

Wydział inżynieryjno-Ekonomiczny Przemysłu:

53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120, tel.: (0-171) 367 28 89, 368 01 48;

Kierunki: zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki:

58-500 Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 3, tel.: (0-75) 75 260 51 do 53;

Kierunki: ekonomia.

<<< spis uczelni ekonomicznych >>>

 

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków
tel. (+48 12) 662 42 51, 633 13 36; fax (+48 12) 633 62 45
e-mail:
rector@ar.krakow.pl
www.ar.krakow.pl

 

Wydział Rolniczy:

31-120 Kraków, al. Mickiewicza 121 p. 224, tel. (012) 633-44-43, 632-166-20 w. 258.

Kierunki: rolnictwo, zarządzanie i marketing.

 

Wydział Technologii Żywności:

31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 46 p. 103, tel. (012) 411-93-95, 411-91-44 w. 564;

Kierunki: technologia żywności i żywienie człowieka.

 

Wydział Ogrodniczy:

31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 46 p. 103, tel. (012) 411-13-22, 411-91-44 w. 259, 260;

Kierunki: ogrodnictwo, biotechnologia.

 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

30-059 Kraków, ul. Mickiewicza 24/28 p. 129, tel. (012) 633-33-07, 633-23-55 w. 266;

Kierunki: zootechnika, biologia.

 

Wydział Leśny:

31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 46 p. 108, tel. (012) 411-97-15;

Kierunki: leśnictwo.

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

30-059 Kraków, ul. Mickiewicza 24/28 p. 129, tel. (012) 633-23-55, 633-11-70 w. 328, 334.

Kierunki: inżynieria środowiska, geodezja i kartografia.

 

Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa:

30-149 Kraków, ul. Balicka 104, tel. (012) 637-40-44 w. 59;

Kierunki: technika rolnicza.

<<< spis uczelni rolniczych >>>

 

Akademia Rolnicza w Lublinie
 

ul. Akademicka 13; 20-950 Lublin
tel. (+48 81) 445 66 22; fax (+48 81) 533 37 52
e-mail:
dyradm@ursus.ar.lublin.pl

www.ar.lublin.pl

Biuro Rektora:
tel. (+48 81) 445 66 77, 445 68 68, 445 60 66
e-mail:
biuro@ursus.ar.lublin.pl
 

Wydział Rolniczy:

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, tel. (081) 445-69-46, 445-66-44;

Kierunki: rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka.

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, tel. (081) 445-66-61, 445-65-05;

Kierunki: weterynaria.

 

Wydział Ogrodniczy:

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, tel. (081) 445-68-67;

Kierunki: ogrodnictwo.

 

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt:

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, tel. (081) 445-66-11, 445-69-91;

Kierunki: zootechnika, ochrona środowiska.

 

Wydział Techniki Rolniczej:

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, tel. (081) 445-66-32;

Kierunki: technika rolnicza i leśna.

<<< spis uczelni rolniczych >>>

 

Akademia Rolnicza w Poznaniu
 

ul. Wojska Polskiego 28; 60-637 Poznań
tel. (+48 61) 848 72 00

www.au.poznan.pl

Rektorat:
tel. (+48 61) 848 72 01, 848 72 02, 848 72 03; fax (+48 61) 848 71 45, 848 71 46

e-mail: rektorat@au.poznan.pl
 

Wydział Rolniczy:

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28, tel. (061) 848-70-91;

Kierunki: rolnictwo, ekonomia, biotechnologia, ochrona środowiska, technika rolnicza i leśna.

 

Wydział Leśny:

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28, tel. (061) 848-70-98;

Kierunki: leśnictwo.

 

Wydział Zootechniczny:

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28, tel. (061) 848-71-04;

Kierunki: zootechnika.

 

Wydział Ogrodniczy:

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28, tel. (061) 848-71-05;

Kierunki: ogrodnictwo.

 

Wydział Technologii Drewna:

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28 a, tel. (061) 848-71-01;

Kierunki: technologia drewna.

 

Wydział Technologii Żywności:

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28, tel. (061) 848-70-95;

Kierunki: technologia żywności i żywienie człowieka.

 

Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska:

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28, tel. (061) 848-71-03;

Kierunki: inżynieria środowiska.

<<< spis uczelni rolniczych >>>

 

Akademia Rolnicza w Szczecinie
 

ul. Janosika 8; 71-424 Szczecin
tel. (+48 91) 422 35 15; fax (+48 91) 423 24 17
e-mail:
rektor@ar.szczecin.pl

www.ar.szczecin.pl

Dział Kształcenia:
tel. (+48 91) 421 15 03, 422 08 51 w. 338, 339, 340
e-mail:
ksztalc@ns.rektor.ar.szczecin.pl
 

Wydział Ekonomii i Organizacji Gospodarki Żywnościowej:

70-466 Szczecin, ul. Żołnierska 47, tel. (091) 487-69-71;

Kierunki: ekonomia.

 

Wydział Rolniczy:

71-434 Szczecin, ul. Słowackiego 17 p. 87, tel. (091) 487-60-71 w. 218;

Kierunki: ochrona środowiska, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna.

 

Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności:

71-550 Szczecin, ul. K. Królewicza 4, tel. (091) 423-10-61, w. 69;

Kierunki: rybactwo, technologia żywności i żywienie człowieka.

 

Wydział Zootechniczny:

71-460 Szczecin, ul. Judyma 26, tel. (091) 454-15-21 w. 188;

Kierunki: zootechnika, biotechnika.

<<< spis uczelni rolniczych >>>

 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 

ul. Ks. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
tel. (+48 52) 373 14 50; fax (+48 52) 374 93 27

www.atr.bydgoszcz.pl

JM Rektor Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy:
tel. (+48 52) 373 14 50, 374 94 44
e-mail:
zbigniew.skinder@atr.bydgoszcz.pl

Dział Dydaktyki:
tel. (+48 52) 373 27 06
e-mail:
rdd@mail.atr.bydgoszcz.pl

Dział Spraw Studenckich:
tel. (+48 52) 374 93 12, 374 94 23
e-mail:
rds@mail.atr.bydgoszcz.pl

Kierunki: biotechnologia, budownictwo, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, rolnictwo, technologia chemiczna, zarządzanie i marketing, zootechnika.

<<< spis uczelni rolniczych >>>

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

ul. Rakowiecka 26/30; 02-528 Warszawa
tel. centrali: (+48 22) 849 22 51; fax (+48 22) 849 13 75

www.sggw.waw.pl

ul. Nowoursynowska 166; 02-787 Warszawa
tel. centrali: (+48 22) 843 90 41; fax (+48 22) 847 15 62

Sekretariat uczelni:
tel. (+48 22) 843 47 86; fax (+48 22) 847 22 32
e-mail:
ad_su@sggw.waw.pl

Dział Spraw Studenckich:
tel. (+48 22) 843 49 22, 843 90 41 w.11733, 11860, 11678

 

Wydział Rolniczy:

00-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30, tel. (022) 849-97-20;

Kierunki: rolnictwo, biologia.

 

Wydział Weterynaryjny:

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, tel. (022) 847-20-12;

Kierunki: weterynaria.

 

Wydział Leśny:

00-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30, tel. (022) 849-11-79;

Kierunki: leśnictwo.

 

Wydział Ogrodniczy:

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, tel. (022) 843-07-17;

Kierunki: ogrodnictwo.

 

Wydział Technologii Drewna:

00-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30, tel. (022) 849-12-09;

Kierunki: technologia drewna.

 

Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska:

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, tel. (022) 847-24-53;

Kierunki: Inżynieria środowiska, budownictwo.

 

Wydział Zootechniczny:

00-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30, tel. (022) 849-07-84;

Kierunki: zootechnika.

 

Wydział Ekonomiczno-Rolniczny:

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, tel. (022) 843-11-73;

Kierunki: ekonomia, zarządzanie i marketing.

 

Wydział Technik Rolniczej i Leśnej:

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, tel. (022) 847-23-42;

Kierunki: technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

Wydział Technologii Żywności:

00-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30, tel. (022) 849-07-84;

Kierunki: technologia żywności i żywienie człowieka.

 

Wydział Żywienia Człowieka oraz Gospodarstwa Domowego:

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, tel. (022) 847-00-12;

Kierunki: technologia żywności człowieka.

<<< spis uczelni rolniczych >>>

 

Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 

ul. C. K. Norwida 25/27; 50-375 Wrocław
tel. centrali: (+48 71) 320 50 00; fax (+48 71) 320 54 04, 328 35 76, 328 48 49
www.ar.wroc.pl


JM Rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu:
tel. (+48 71) 320 51 01, 328 44 18; fax (+48 71) 320 54 04

e-mail: jmr@ozi.ar.wroc.pl
 

Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska:

50-365 Wrocław, Pl. Grunwaldzki 24, tel. (071) 320-55-10;

Kierunki: budownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska.

 

Wydział Rolniczy:

50-375 Wrocław, ul. Norwida 31, tel. (071) 320-51-05;

Kierunki: rolnictwo, ochrona środowiska, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i marketing.

 

Wydział Technologii Żywnościowej:

50-375 Wrocław, ul. Norwida 31, tel. (071) 320-51-06;

Kierunki: technologia żywności i żywienia człowieka.

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

50-375 Wrocław, ul. Norwida 31, tel. (071) 320-51-07;

Kierunki: weterynaria.

 

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt:

50-369 Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 42, tel. (071) 320-51-08;

Kierunki: zootechnika, biologia.

<<< spis uczelni rolniczych >>>

  

Akademia Medyczna w Białymstoku

 

ul. Kilińskiego 1; 15-089 Białystok
tel. (+48 85) 748 54 00

http://amb.ac.bialystok.plBiuro Rekrutacji i Promocji:
tel. (+48 85) 748 54 73, 748 54 72

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii, Oddziałem Pielęgniarstwa i Oddziałem Fizjoterapii:
tel. (+48 85) 748 54 78; fax (+48 85) 748 54 16
e-mail:
dzwl@amb.edu.pl

Kierunki: lekarski, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne.


Wydział Farmaceutyczny:
tel. (+48 85) 748 54 31; fax (+48 85) 748 54 88
e-mail:
dziekfar@amb.edu.pl

Kierunki : farmacja, analityka medyczna, zdrowie publiczne ze Specjalnością dietetyka. 

<<< spis uczelni medycznych >>>

 

Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera

 

ul. Jagiellońska 13-15; 85-067 Bydgoszcz

www.amb.bydgoszcz.pl


Dział ds. Studenckich:
tel. (+48 52) 585 33 86 do 88, 585 36 66
e-mail:
dydaktyka@amb.bydgoszcz.pl

Wydział Lekarski:
tel. (+48 52) 585 33 98, 585 33 94, 585 33 97; fax (+48 52) 585 33 95
e-mail:
dzieklek@amb.bydgoszcz.pl

Kierunki: lekarski, biotechnologia.


Wydział Farmaceutyczny:
tel. (+48 52) 585 33 99, 585 34 00, 585 34 01

Kierunki: farmacja, analityka medyczna (ze specjalnościami: biomedycyna laboratoryjna i biomedycyna informatyczna), analityka medyczna.


Wydział Nauk o Zdrowiu:
tel. (+48 52) 585 34 50, 585 34 52, 585 34 53; fax (+48 52) 585 34 51

Kierunki: pielęgniarstwo, zdrowie publiczne (ze Specjalnościami: organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, ratownictwo medyczne, dietetyka, kosmetologia), zdrowie publiczne, fizjoterapia. 

<<< spis uczelni medycznych >>>

 

Akademia Medyczna w Gdańsku

 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a; 80-210 Gdańsk
tel. (+48 58) 349 22 22

www.amg.gda.pl

Rektorat:
Dębinki 7; 80-211 Gdańsk
tel. (+48 58) 349 10 00, 349 12 02, 349 12 01, 349 12 09; fax (+48 58) 520 40 38
e-mail:
rektor@amg.gda.pl

Wydział Lekarski:
tel. (+48 58) 349 14 01; fax (+48 58) 349 10 06
e-mail:
deanmed@amg.gda.pl
Dział ds. Studenckich:
tel. (+48 58) 349 10 05, 349 12 06, 349 12 05, 349 12 04; tel./fax. 349 12 06
e-mail:
bkozier@amg.gda.pl

Kierunki: lekarski (polski i anglojęzyczny).


Oddział Stomatologiczny:

Kierunki: stomatologia, zdrowie publiczne.


Oddział Zdrowia Publicznego:

Kierunki: zdrowie publiczne, fizjoterapia.


Oddział Pielęgniarstwa:

Kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo.


Wydział Farmaceutyczny:
Al. Gen. J. Hallera 107; 80-416 Gdańsk
tel. (+48 58) 349 32 00, 349 32 01, 349 31 99; tel./fax (+48 58) 349 32 06
e-mail:
dfarma@amg.gda.pl

Kierunki: farmacja, analityka medyczna. 

 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (UG-AMG)
ul. Kładki 24; 80-822 Gdańsk
tel. (+48 58) 301 04 10, 301 22 41 w. 320

Kierunki: biotechnologia.

<<< spis uczelni medycznych >>>

 

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

 

ul. Warszawska 14; 40-006 Katowice
tel. (+48 32) 208 35 55, 251 49 64; fax (+48 32) 208 35 61
e-mail:
rektor@infomed.slam.katowice.pl

www.slam.katowice.pl


Prorektor ds. Nauki:
tel. (+48 32) 208 35 31; fax (+48 32) 208 36 05
e-mail:
rekna@infomed.slam.katowice.pl

 

Wydział Lekarski w Katowicach:
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
tel. (+48 32) 252 17 39
tel./fax (+48 32) 208 86 63
e-mail:
hkrzysik@slam.katowice.pl


Wydział Lekarski i Oddział Stomatologiczny w Zabrzu:
pl. Traugutta 1; 41-800 Zabrze
tel. (+48 32) 271 26 41, 271 72 19 w. 292, 271 72 17 w. 292
e-mail:
dziekzab@slam.katowice.pl


Wydział Farmaceutyczny i Oddział Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu:

ul. Ostrogórska 30; 41-200 Sosnowiec
Dziekanat:
tel. (+48 32) 292 55 09, 292 55 41 w. 37; tel./fax (+48 32) 292 54 05
e-mail:
dziekanat-farmacja@farmant.slam.katowice.pl


Wydział Opieki i Oświaty Zdrowotnej w Katowicach:
ul. Medyków 12; Katowice-Ligota
Dziekanat:
tel. (+48 32) 208 86 67; tel./fax (+48 32) 252 56 49
e-mail:
zgasior@slam.katowice.pl, mpietrzyk@slam.katowice.pl


Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu:
ul. Piekarska 18; 41-902 Bytom
tel. (+48 32) 386 23 26
e-mail:
epikat@slam.katowice.pl 

<<< spis uczelni medycznych >>>

 

Akademia Medyczna w Lublinie

 

al. Racławickie 1; 20-059 Lublin
tel. (+48 81) 532 46 33; fax (+48 81) 532 89 03

www.am.lublin.pl
 

Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym i Oddziałem Stomatologicznym:

tel. (+48 81) 532 10 69

Kierunki: lekarski, stomatologia.

 

Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Analityki Medycznej:

20-059 Lublin, al. Racławickie 1, tel. (+48 81) 532 23 34

Kierunki: farmacja apteczna, farmacja apteczno-zielarska, analityka farmaceutyczna i środowiskowa

 

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Zaocznym

20-059 Lublin, al. Racławickie 1, tel. tel. (+48 81) 532 72 21, 532 21 28

Kierunki: pielęgniarski, położniczy, elektrokardiologia, fizykoterapia.

<<< spis uczelni medycznych >>>

 

Uniwersytet Medyczny /Łódź/

 

al. Kościuszki 4; 90-419 Łódź
tel. (+48 42) 632 51 00; fax (+48 42) 632 23 47

www.am.lodz.pl

Rektorat:
tel. (+48 42) 632 21 13; fax (+48 42) 630 07 07
e-mail:
rektor@rkt.am.lodz.pl
 

Wydział Lekarski:

Kierunki: lekarski, pielęgniarstwo.


Wydział Wojskowo-Lekarski:

Kierunki: lekarski.


Wydział Lekarsko-Dentystyczny:

Kierunki: stomatologia, techniki dentystyczne.


Wydział Farmaceutyczny:

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia


Wydział Fizjoterapii:

Kierunki: fizjoterapia.


Wydział Nauk o Zdrowiu:

Kierunki: zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, kosmetologia. 

<<< spis uczelni medycznych >>>

 

Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego /Poznań/

 

ul. Fredry 10; 61-701 Poznań
tel. centrali: (+48 61) 854 60 00

www.usoms.poznan.pl

Rektorat:
tel. (+48 61) 852 03 42; fax (+48 61) 852 04 55
e-mail:
rektor@amp.edu.pl

Wydział Lekarski I:

61-701 Poznań, ul. Fredry 10,

tel. (+48 61) 854 60 00; fax (+48 61) 852 04 55
e-mail:
dwl1@amp.edu.pl

Kierunki: lekarski.

Wydział Lekarski II:

60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 79,
tel./fax (+48 61) 847 74 89
e-mail:
dwl2@amp.edu.pl;

Kierunki: stomatologia.

Wydział Farmaceutyczny:

61-701 Poznań, ul. Fredry 10,

tel. (+48 61) 854 60 00; fax (+48 61) 852 04 55
e-mail:
dwf@amp.edu.pl;

Kierunki: farmacja, analityka medyczna.

Wydział Nauk o Zdrowiu:

ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
tel./fax (+48 61) 847 74 96
e-mail:
dwnoz@amp.edu.pl

Kierunki: pielęgniarstwo, zdrowie publiczne.

 <<< spis uczelni medycznych >>>

 

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

 

ul. Rybacka 1; 70-204 Szczecin
tel. centrali: (+48 91) 480 07 00; tel. (+48 91) 480 08 00; fax (+48 91) 480 07 05

www.pam.szczecin.pl

Biuro Rekrutacji PAM
tel. (+48 91) 480 08 16-17
 

Wydział Lekarski
Wydział Stomatologii
Wydział Pielęgniarski

tel. (+48 91) 480 08 14-15; fax (+48 91) 480 08 14
e-mail:
wydzpiel@sci.pam.szczecin.pl

Kierunki: lekarski i stomatologia.

Program angielskojęzyczny:
tel. (+48 91) 480 08 10
e-mail:
ep@sci.pam.szczecin.pl

 <<< spis uczelni medycznych >>>

 

Akademia Medyczna w Warszawie

 

ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa
tel. (+48 22) 572 01 01, 572 01 51; fax (+48 22) 572 01 61

www.amwaw.edu.pl
 

Biuro Obsługi Władz Uczelni:
tel. (+48 22) 572 01 16; fax. (+48 22) 572 01 76

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym:
Dziekanat I Wydziału Lekarskiego:
tel. (+48 22) 572 02 08; fax (+48 22) 572 02 66
e-mail:
krawczdziekan@akamed.waw.pl

Dziekanat Oddziału Stomatologicznego:
tel. (+48 22) 572 02 13; fax (+48 22) 572 02 73
e-mail:
hwanyura@akamed.waw.pl

Kierunki: lekarski, stomatologia (techniki dentystyczne), elektroradiologia.

II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i z Oddziałem Fizjoterapii:
Dziekanat II Wydziału Lekarskiego:
tel. (+48 22) 572 05 02; fax (+48 22) 572 05 62
e-mail:
mariap@akamed.waw.pl

Kierunki: lekarski (nauczanie w języku polskim), lekarski (nauczanie w języku angielskim), fizjoterapia.

Wydział farmaceutyczny
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego:
ul. Banacha 1; 02-097 Warszawa
tel./fax (+48 22) 572 07 87
e-mail:
dziek@farm.amwaw.edu.pl

Kierunki: farmacja, analityka medyczna.

Wydział Nauki o Zdrowiu:
Dziekanat Wydziału Nauki o Zdrowiu:
tel. (+48 22) 572 05 09, 572 05 59, 572 05 63; fax (+48 22) 572 05 80

Kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne (dietetyka, ratownictwo medyczne).

Wydział Studiów Podyplomowych:
Dziekanat Wydziału Kształcenia Podyplomowego:
tel. (+48 22) 572 05 11

 <<< spis uczelni medycznych >>>

 

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

ul. Pasteura 1; 50-367 Wrocław
tel. (+48 71) 784 10 01, 784 00 01; fax (+48 71) 784 01 09
e-mail:
rektor@am.wroc.pl

www.am.wroc.pl

Wydział Lekarski:
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5; Wrocław
tel. (+48 71) 784 11 71, 784 11 62

Kierunki: lekarski.

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej:
pl. Nankiera 1; Wrocław
tel. (+48 71) 344 70 81, 344 22 77

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, studia międzyuczelniane w zakresie inżynierii materiałowej i biotechnologii.

Wydział Zdrowia Publicznego:
ul. K. Bartla 5; Wrocław
tel. (+48 71) 341 95 33, 341 91 07

Kierunki: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej

Podyplomowe Studium Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego:

Kierunki: menedżer ochrony zdrowia, orzecznictwo i ubezpieczenia, aparatura i pomiary, informacja medyczna.

Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego:
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5; Wrocław
tel. (+48 71) 784 11 55, 784 11 56
 
<<< spis uczelni medycznych >>>

 

Filia Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Białymstoku:

ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok
tel. centrali: (+48 85) 742 15 07; fax (+48 85) 742 85 08


Sekretariat: tel./fax (+48 85) 742 85 08
e-mail:
rektorat@chopin.man.bialystok.pl

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny:
Kierunki: dyrygentura chóralna, instrumenty smyczkowe, instrumenty dęte.

 

 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz
tel. centrali: (+48 52) 321 05 82, 321 06 87
www.amuz.bydgoszcz.pl


JM Rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
e-mail:
rektor@amuz.bydgoszcz.pl
Sekretariat Rektora:
tel. (+48 52) 321 11 42, 321 05 82 w. 37; fax (+48 52) 321 23 50
e-mail:
sekr@amuz.bydgoszcz.pl

Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki:
Specjalność: kompozycja, teoria muzyki.


Wydział Instrumentalny:
Specjalność: instrumenty klawiszowe, smyczkowe i dęte, pedagogika instrumentalna.


Wydział Wokalno-Aktorski.


Wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej:
Specjalność: prowadzenie zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych (dyrygentura chóralna), edukacja muzyczna szkolna, prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej, muzyka kościelna - kantor.
 

<<< spis uczelni muzycznych >>>

 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki

 

ul. Łąkowa 1/2, 80-743 Gdańsk
tel. centrali: (+48 58) 300 92 00; fax: (+48 58) 300 92 10
e-mail:
muzyczna@amuz.gda.pl

www.amuz.gda.pl


Rektorat:
tel. (+48 58) 300 92 01, fax (+48 58) 300 92 10

Wydział Kompozycji i Teorii muzyki
Wydział Instrumentalny
Wydział Wokalno-Aktorski
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
 

<<< spis uczelni muzycznych >>>

 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego

 

ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice
tel. (+48 32) 255 40 17, 255 40 33, 255 40 69; fax (+48 32) 256 44 85
e-mail:
rektor@am.katowice.pl

www.am.katowice.pl

Dział Nauczania:
ul. Wojewódzka 33, 40-025 Katowice
tel. (+48 32) 255 40 17
e-mail:
tokstudiow@am.katowice.pl

Wydział Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej (studia 5-letnie)

Wydział Instrumentalny (studia 5-letnie)

Wydział wokalno-aktorski (studia 5-letnie)

Wydział jazzu i muzyki rozrywkowej (studia 4-letnie)

3-letnie studia licencjackie (płatne):

Zaoczne studia licencjackie:
Kierunki: kompozycja i teoria muzyki, kompozycja, teoria i edukacja muzyczna, instrumentalistyka, wokalno-aktorski, jazz i muzyka rozrywkowa.

2,5-letnie studia magisterskie uzupełniające:

Kierunki: instrumentalistyka, wokalno-aktorski, jazz i muzyka rozrywkowa.

2-letnie studia podyplomowe:
Kierunki: kompozycja, teoria i edukacja muzyczna, instrumentalistyka, wokalno-aktorski. 

<<< spis uczelni muzycznych >>>

 

Akademia Muzyczna w Krakowie

ul. Św. Tomasza 43, 31-027 Kraków
www.amuz.krakow.pl


JM Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie
e-mail:
zbrektor@cyf-kr.edu.pl
Sekretariat Rektora:
tel. (+48 12) 423 20 78, 422 32 50, 422 04 55 w.105, 106; fax (+48 12) 422 23 43, 422 44 55
e-mail:
zblumezi@cyf-kr.edu.pl, zbdzik@cyf-kr.edu.pl

Dział nauczania:
tel. (+48 12) 423 02 17, 422 04 55 w. 119; fax (+48 12) 422 44 55
e-mail:
zbjanik@cyf-kr.edu.pl

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii muzyki:
Kierunki: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura.


Wydział Instrumentalny:
Kierunki: instrumentalistyka.


Wydział Wokalno-Aktorski:
Kierunki: wokalistyka.


Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej:
Kierunki: prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych.

 

 <<< spis uczelni muzycznych >>>

 

Akademia Muzyczna w Łodzi

 

ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
tel. centrali: (+48 42) 633 86 59, 633 69 52, 632 69 59, 633 92 39

www.amuz.lodz.pl

Rektorat:
tel. (+48 42) 632 67 40, 633 86 59 w. 329; fax (+48 42) 639 99 60
e-mail:
rektorat@cytra.amuz.lodz.pl

Dział Nauki i Nauczania:
tel. (+48 42) 633 86 59 w. 327, 328; fax (+48 42) 633 79 36
e-mail:
dznaucz@cytra.amuz.lodz.pl

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej:
Kierunki: kompozycja, teoria muzyki, edukacja artystyczna.


Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów:
klasy instrumentalne: fortepian, klawesyn, organy.


Wydział Instrumentalny:
klasy instrumentalne: akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, perkusja.


Wydział Wokalno-Aktorski:
Kierunki: wokalno-aktorski.

 

<<< spis uczelni muzycznych >>>

 

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego

 

ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań
tel. (+48 61) 856 89 00; fax (+48 61) 853 66 76
e-mail:
amuz@man.poznan.pl

www.amuz.poznan.pl

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki:
Kierunki: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura;
Specjalności: kompozycja, teoria muzyki, dyrygentura symfoniczno-operowa, rytmika.


Wydział Instrumentalny:
Kierunki: instrumentalistyka;
Specjalności: instrumenty klawiszowe, instrumenty orkiestrowe, lutnictwo artystyczne, pedagogika instrumentalna.


Wydział Wokalno-Aktorski:
Kierunki: wokalistyka.


Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej:
Kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;
Specjalności: dyrygentura chóralna, edukacja muzyczna szkolna, muzyka kościelna.


Wydział Instrumentalny


Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

 <<< spis uczelni muzycznych >>>

 

Filia Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Szczecinie

 

ul. Grodzka 50, 70-560 Szczecin,

tel. (+48 91) 488 06 54; fax (+48 91) 488 02 43

Kierunki: instrumentalistka, dyrygentura, kompozycja i teoria muzyki, wokalistyka, wychowanie muzyczne, reżyseria dźwięku.

 <<< spis uczelni muzycznych >>>

 

Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina

 

ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa
tel. centrali: (+48 22) 827 72 41; fax (+48 22) 827 83 06
e-mail:
info@chopin.edu.pl

www.chopin.edu.pl

JM Rektor Akademii Muzycznej w Warszawie:
tel. (+48 22) 827 83 03, 827 72 41 w. 255; fax (+48 22) 827 83 10
e-mail:
rektor@chopin.edu.pl

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki:
Kierunki: kompozycja, dyrygentura, teoria muzyki, nauki humanistyczne.


Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów:
klasy instrumentalne: fortepian I, fortepian II, klawesyn i organy, kameralistyka fortepianowa.


Wydział Instrumentalny:
Kierunki: instrumenty smyczkowe, instrumenty dęte, akordeonistyka, kameralistyka, harfa i gitara, perkusja, muzyka nowa, muzyka dawna.


Wydział Wokalny:
Kierunki: wokalistyka, audiologia i foniatria.


Wydział Edukacji Muzycznej:
Kierunki: edukacja muzyczna, dyrygentura chóralna,

Międzyuczelnina Katedra Kształcenia Słuchu, Międzywydziałowy Zakład Fortepianu Ogólnego, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne, Studium Carla Orffa, Studium Zoltána Kodálya, Studium Emila Jaques-Dalcroze'a, Sekcja Pedagogiki Baletu.


Wydział Reżyserii Dźwięku:
Kierunki: reżyseria dźwięku, akustyka muzyczna.

  <<< spis uczelni muzycznych >>>

 

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego

 

pl. 1 Maja 2, 50-043 Wrocław
tel. centrali: (+48 71) 355 55 43; fax (+48 71) 355 28 49
e-mail:
info@amuz.wroc.pl

www.amuz.wroc.pl

Rektorat: tel. (+48 71) 355 90 56
e-mail:
rektor@amuz.wroc.pl, gkurz@amuz.wroc.pl

Sekretariat:
tel. (+48 71) 355 28 49, fax (+48 71) 355 91 05

Dział Nauczania:
tel. (+48 71) 355 89 13, 355 55 43 w. 101
e-mail:
kandydat@amuz.wroc.pl

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii:
Kierunki: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura;
Specjalność: kompozycja, teoria muzyki, muzykoterapia, dyrygentura symfoniczno-operowa.


Wydział Instrumentalny:
Kierunki: instrumentalistyka;
Specjalność: wykonawstwo instrumentalne w zakresie: instrumentów klawiszowych (fortepian, organy, klawesyn, akordeon), instrumentów smyczkowych (skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas), gitary, instrumentów dętych (flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, róg, trąbka, puzon, tuba), instrumentów perkusyjnych, jazzu i muzyki rozrywkowej (fortepian, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, kontrabas, perkusja), instrumentów dawnych (flet prosty, flauto traverso, obój barokowy, viola da gamba).


Wydział Wokalny:
Kierunki: wokalistyka;
Specjalność: wokalno-aktorska, pieśniarsko-oratoryjna;
specjalizacja: pedagogika wokalna.


Wydział Edukacji Muzycznej:
Kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. 

<<< spis uczelni muzycznych >>>

 

 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

Targ Węglowy 6; 80-836 Gdańsk
fax (+48 58) 301 22 00

www.asp.gda.pl

JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku:
e-mail:
rektor@asp.gda.pl
Rektorat:
tel. (+48 58) 301 44 40
e-mail:
office@asp.gda.pl

Kierunki: architektura wnętrz, grafika, malarstwo, rzeźba, wzornictwo, wychowanie plastyczne. 

 <<< spis akademii sztuk pięknych >>>

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

Plac Matejki 13; 31-157 Kraków

www.asp.krakow.pl

Rektorat:
tel. (+48 12) 422 11 31, 422 09 22; fax (+48 12) 422 65 66
e-mail:
zerektor@cyf-kr.edu.pl, zepamula@cyf-kr.edu.pl, zecuprys@cyf-kr.edu.pl
 

Kierunki: architektura wnętrz, grafika, malarstwo, rzeźba, wzornictwo, wychowanie plastyczne, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, scenografia.

<<< spis akademii sztuk pięknych >>>

 

Filia ASP w Krakowie w Katowicach

ul. Raciborska 37, 0-075 Katowice, tel.: (O-32) 251-89

Kierunki: grafika, wzornictwo

 <<< spis akademii sztuk pięknych >>>

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 

ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź;
tel. (+48 42) 656 10 56; fax (+48 42) 656 21 92

www.asp.lodz.pl

 

Wydział Tkaniny i Ubioru:
tel. (+48 42) 656 10 56 w. 179
Kierunki: kształcenie ogólnoplastyczne, druk na tkaninie, biżuteria, tkanina, ubiór,

Wydział Grafiki i Malarstwa:
tel. (+48 42) 656 10 56 w. 131
Kierunki: grafika warsztatowa, projektowanie graficzne, malarstwo, rysynek i rzeźba, wybrane zagadnienia plastyczne, grafika artystyczna, Uzupełniające Studia Magisterskie.

Wydział Form Przemysłowych:
tel. (+48 42) 656 10 56 w. 151
Kierunki: kształcenie ogólnoplastyczne, projektowanie, ergonomia i podstawy nauczania.

Wydział Edukacji Wizualnej:
ul. Franciszkańska 76/78
tel. (+48 42) 616 24 80
Kierunki: kształcenie ogólnoplastyczne, działania i struktury wizualne, teoria wychowania plastycznego, teoria i historia sztuki, Studia Licencjackie, Uzupełniające Studia Magisterskie.

<<< spis akademii sztuk pięknych >>>

 

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
 

Al. Marcinkowskiego 29; 60-697 Poznań

tel. (+48 61) 855 25 21; fax (+48 61) 852 23 09

www.asp.poznan.plWydział Malarstwa:
Kierunki: malarstwo ze Specjalnościami: malarstwo sztalugowe, malarstwo w architekturze, tkanina artystyczna.

Wydział Grafiki:
Kierunki: grafika ze Specjalnością: grafika warsztatowa, grafika - komunikacja wizualna ze Specjalnością: projektowanie graficzne.

Wydział Rzeźby:
Kierunki: rzeźba ze Specjalnościami: rzeźba, małe formy rzeźbiarskie, ceramika.

Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa:
Kierunki: architektura wnętrz ze Specjalnościami: projektowanie wnętrz, projektowanie wystaw, projektowanie mebla; wzornictwo ze Specjalnością: projektowanie form przemysłowych.

Wydział Edukacji Artystycznej:
Kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Wydział Komunikacji Multimedialnej:
Kierunki: realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia ze Specjalnościami: fotografia, film animowany, intermedia. 

<<< spis akademii sztuk pięknych >>>

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 

Krakowskie Przedmieście 5; 00-068 Warszawa
tel. centrali: (+48 22) 320 02 00, 320 02 15; fax (+48 22) 320 02 14

www.asp.waw.pl

 

Biuro Rektora:
tel. (+48 22) 826 19 72, 32 00 215, 32 00 216; fax (+48 22) 32 00 214
e-mail:
rektorat@asp.waw.pl

Wydział Malarstwa:
Specjalność: malarstwo, tkanina.

Wydział Rzeźby:
Specjalność: rzeźba, medalierstwo i małe formy rzeźbiarskie.

Wydział Grafiki:
Specjalność: grafika warsztatowa, projektowanie graficzne, multimedia.

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki:
Specjalność: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej, konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury, konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej.

Wydział Architektury Wnętrz:
Specjalność: projektowanie wnętrz, projektowanie wystaw.

Wydział Wzornictwa Przemysłowego:
Struktura: Katedra Projektowania, Katedra Wiedzy o Projektowaniu, Katedra Malarstwa i Rzeźby, Zakład Modelowania, Zakład Dokumentacji, Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki 

 <<< spis akademii sztuk pięknych >>>

 

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 

ul. Plac Polski 3/4; 50-156 Wrocław
tel. centrali: (+48 71) 343 80 31

www.asp.wroc.pl


ul. Traugutta 19/21; 50-416 Wrocław
tel. centrali: (+48 71) 343 84 51

Rektor:
tel./fax. (+48 71) 343 25 37
e-mail:
info@asp.wroc.pl
 

Kierunki: architektura wnętrz, grafika, malarstwo, rzeźba, wzornictwo.

 <<< spis akademii sztuk pięknych >>>

 

 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

 

ul. Straszewskiego 21-22; 31-109 Kraków
tel. (+48 12) 422 18 55, 422 57 01, 422 15 90; fax (+48 12) 422 02 09

www.pwst.krakow.pl


Sekretariat:
tel. (+48 12) 422 81 96
e-mail:
sekretariat@pwst.krakow.pl

Dział Nauczania:
tel. (+48 12) 422 72 89
e-mail:
dznaucz@pwst.krakow.pl

Wydział Aktorski:
Kierunki: aktorstwo, Specjalność - aktorstwo dramatyczne, aktorstwo dramatyczne (specjalizacja wokalno - estradowa).

Wydział Reżyserii Dramatu:
Kierunki: reżyseria, Specjalność - reżyseria teatralna, reżyseria teatralna (specjalizacja dramaturg teatru).


Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera

 

ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź
tel. centrala: (+48 42) 674 39 43

www.filmschool.lodz.pl


Sekretariat:
tel. (+48 42) 674 35 38, 674 39 43 w. 214
e-mail:
rektorat@filmschool.lodz.pl

Kierunki: aktorstwo, reżyseria, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia.

  

Wydziały zamiejscowe PWST Kraków we Wrocławiu

 

ul. Powstańców Śląskich 22, 53-333 Wrocław, tel.: (0-71) 367-40-15, 367-40-16

Kierunki: aktorstwo. 

 

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza

 

ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa

www.at.edu.pl

Sekretariat:
tel. (+48 22) 831 95 45, 831 69 25, 831 02 16; fax. (+48 22) 831 91 01
e-mail:
sekretariat@at.edu.pl
e-mail: rektorat@at.edu.pl
 

Kierunki: aktorstwo, reżyseria, wiedza o teatrze.

 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

 

ul. Wiejska 1; 80-336 Gdańsk
tel. (+48 58) 554 73 05

http://ape.awf.gda.pl

Biuro Rektora:
tel. (+48 58) 552 17 69; fax (+48 58) 552 07 51
e-mail:
rektor@awf.gda.pl

Dziekanat Studiów Dziennych:
tel. (+48 58) 554 71 89

 

Kierunki: wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne, turystyka i rekreacja.

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

 

ul. Mikołowska 72A; 40-065 Katowice
tel. centrali ul. Mikołowska 72A: (+48 32) 207 51 00; tel. centrali ul. Raciborska 1: (+48 32) 207 55 00

www.awfkatowice.edu.pl

Rektorat:
tel. (+48 32) 207 51 52; fax (+48 32) 207 52 00
e-mail:
rektorat@awf.katowice.pl

Dziekanat:
tel. (+48 32) 207 51 21, 251 69 51

Kierunki: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, zarządzanie i marketing

 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

 

al. Jana Pawła II 78; 31-571 Kraków
tel. centrali: (+48 12) 683 10 00

www.awf.krakow.pl

Rektorat:
tel. (+48 12) 683 12 27; fax (+48 12) 683 11 21
e-mail:
rektor_awf@skok.awf.krakow.pl

Dziekanat:
tel./fax (+48 12) 648 15 46

 

Kierunki: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, turystyka i rekreacja.

 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

 

ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań

www.awf.poznan.pl

 

Dział Nauczania i Spraw Studenckich:
tel. (+48 61) 835 50 81, 835 50 83, 835 50 84; fax (+48 61) 833 00 87
e-mail:
dzial.nauczania@awf.poznan.pl
 

Kierunki: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, turystyka i rekreacja.

 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 

ul. Marymoncka 34, OO-968 Warszawa 45, skr. poczt. 55,

tel. (+48 22) 834 04 31 do 39; fax (+48 22) 865 10 80

www.awf.edu.pl

 

JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie:
tel. (+48 22) 865 10 80
e-mail:
rektor@awf.edu.pl

Rektorat:
tel. (+48 22) 865 10 20
e-mail:
sekretarz@awf.edu.pl
 

Kierunki: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, fizjoterapia.

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

al. Ignacego Jana Paderewskiego 35; 51-612 Wrocław
tel. (+48 71) 347 32 00, 0 600 081 772, 0 600 081 773

www.awf.wroc.pl


Rektorat (ul. Banacha 11, 51-617 Wrocław):
tel. (+48 71) 347 31 14, 347 31 01, 347 31 31; tel./fax (+48 71) 348 25 27
e-mail:
rektor@awf.wroc.pl
 

Kierunki: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, fizjoterapia.

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

ul. Miodowa 21c, 00-246 Warszawa
tel. (+48 22) 831 95 97; fax (+48 22) 635 95 44
e-mail:
chat@chat.edu.pl

www.chat.edu.pl

Kierunki: pedagogika, teologia.

 

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

 

ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków):
tel. (+48 12) 421 84 16; fax (+48 12) 422 86 26

www.pat.krakow.pl


Wydział Teologiczny
ul. Franciszkańska 1, 31-004 Kraków
tel. (+48 12) 421 89 45

Kierunki: teologia,


Wydział Filozoficzny
ul. Franciszkańska 1, 31-004 Kraków
tel. (+48 12) 422 98 04

Kierunki: filozofia,


Wydział Historii Kościoła
ul. Franciszkańska 1, 31-004 Kraków
tel. (+48 12) 421 65 19

Kierunki: historia Kościoła.

 

 

Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu

ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań,

tel/fax.: (0-61) 851-71-94

 

 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

 

ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
tel. (+48 22) 542 87 17; tel./fax (+48 22) 849 02 72
e-mail:
pwtw@bobolanum.edu.pl

www.bobolanum.edu.pl

 

 

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu - Pontificia Facultas Theologica

 

pl. Katedralny 14, 50-329 Wrocław
tel./fax (+48 71) 322 99 70
e-mail:
pft@pft.wroc.pl

www.pft.wroc.pl

 

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "IGNATIANUM" w Krakowie

 

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
e-mail:
ignatianum@jezuici.krakow.pl

www.jezuici.krakow.pl/ignatianum

Rektorat:
tel. (+48 12) 431 10 90; fax (+48 12) 432 70 50
e-mail:
rektorat@jezuici.krakow.pl

Wydział Filozoficzny:
tel. (+48 12) 432 70 50
e-mail:
filozofia@jezuici.krakow.pl

Kierunki: filozofia


Wydział Pedagogiczny:
tel. (+48 12) 432 70 40
e-mail:
pedagogika@jezuici.krakow.pl

Kierunki: pedagogika.


 

Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu

ul. Mariacka 9 B; 27-600 Sandomierz
Sekretariat: tel. (+48 15) 832 72 29

 

 Akademia Morska w Gdyni
 

ul. Morska 81-87; 81-225 Gdynia
tel. (+48 58) 690 12 92; fax (+48 58) 620 67 01

www.wsm.gdynia.pl


Wydział Administracyjny:
tel. (+48 58) 690 12 15; fax (+48 58) 621 95 98; tel./fax (+48 58) 627 09 67
e-mail:
wadt@am.gdynia.pl


Wydział Mechaniczny:
tel. (+48 58) 628 93 21
e-mail:
wmdt@wsm.gdynia.pl


Wydział Elektryczny:
tel. (+48 58) 690 16 51, 690 12 56, 621 99 38
e-mail:
wedt@wsm.gdynia.pl


Wydział Nawigacyjny:
Aleja Zjednoczenia 3; 81-345 Gdynia
tel. centrala: (+48 58) 620 13 01
Dziekanat:
tel. (+48 58) 620 26 74, 690 11 44; fax (+48 58) 690 11 01
e-mail:
wndt@wsm.gdynia.pl

 


Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
 

ul. Wały Chrobrego 1/2; 70-500 Szczecin
tel. centrala: (+48 91) 480 94 00; fax (+48 91) 480 95 75

www.wsm.szczecin.pl

Biuro Rektora:
tel. (+48 91) 480 93 16, 480 94 00 w. 316
e-mail:
rektor@wsm.szczecin.pl

Sekretariat Rektora: tel. (+48 91) 480 93 02, 480 94 00 w. 302;

Kancelaria Główna: tel. (+48 91) 480 93 04, 480 94 00 w. 304

Wydział Nawigacyjny:
tel. (+48 91) 480 95 15; fax (+48 91) 480 94 66


Wydział Mechaniczny:
tel. (+48 91) 480 93 80, 480 94 00 w. 380


Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu:
ul. Henryka Pobożnego 11; Szczecin
tel. (+48 91) 488 87 50 w. 157

 

 

Akademia Obrony Narodowej im. Święta 1 Października w Warszawie
 

al. gen. A. Chruściela 103; 00-910 Warszawa 72
tel./fax: (+48 22) 681 38 23, 681 39 95

www.aon.edu.pl


Sekretariat Komendanta AON
tel. (+48 22) 681 36 05
e-mail:
mailto:j.bryc@aon.edu.pll

Specjalności: bezpieczeństwo narodowe, problematyka dotycząca NATO, strategia, sztuka operacyjna, taktyka, logistyka, operacje pokojowe, zarządzanie kryzysowe, narodowe i międzynarodowe procedury pracy sztabów.
 

 

 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 

ul. Śmidowicza 69; 81-103 Gdynia
tel.(+48 58) 626 22 76; tel/fax (+48 58) 620 30 91
e-mail:
jchar@amw.gdynia.pl

www.amw.gdynia.pl

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
Specjalność: eksploatacja okrętowych systemów pokładowych, morskie systemy informacyjne.


Wydział Mechaniczno-Elektryczny
Specjalność: eksploatacja siłowni okrętowych, eksploatacja okrętowych maszyn i urządzeń elektrycznych.


Samodzielny Instytut Dowódczo-Sztabowy

 

 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 

ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49
tel. (+48 22) 683 90 01; fax (+48 22) 683 76 60
e-mail:
b.smolski@wat.edu.pl

www.wat.waw.pl

Wydział Cybernetyki:
Instytuty: teleinformatyki i automatyki, matematyki i kryptologii, systemów informatycznych, organizacji i zarządzania.


Wydział Elektroniki:
Instytuty: podstaw elektroniki, telekomunikacji, radiolokacji.


Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej:
Instytuty: inżynierii, chemii, fizyki technicznej.


Wydział Mechaniczny:
Instytuty: materiałoznawstwa i mechaniki technicznej, budowy maszyn, pojazdów mechanicznych i transportu.


Wydział Mechatroniki:
Instytuty: techniki lotniczej, elektromechaniki, systemów mechatronicznych.


Wydział Techniki Wojskowej
Instytuty: systemów uzbrojenia, automatyzacji systemów dowodzenia, optoelektroniki, Park techniki wojskowej, zakład szkolenia wojskowego.

 

 

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie


ul. Dywizjonu 303 12; 08-521 Dęblin
tel. (+48 81) 883 71 00

www.wsosp.deblin.pl


Kierunki: lotnictwo
Specjalność: pilot samolotu, pilot śmigłowca, nawigator naprowadzania, kontroler ruchu lotniczego.

 


Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

ul. Czajkowskiego 109; 51-150 Wrocław 31

www.wso.wroc.pl


Oddział kształcenia:
tel. (+48 71) 365 81 79 365 81 62

Kierunki: zarządzanie (studia inżynierskie), dowodzenie pododdziałami zmechanizowanymi, dowodzenie pododdziałami rozpoznawczymi, logistyka i ekonomika wojskowa (studia licencjackie), budownictwo (studia inżynierskie), budowa dróg i mostów, chemia (studia inżynierskie), analiza instrumentalna, pedagogika (studia licencjackie), dowodzenie pododdziałami czołgów.

 

 

 

Wykaz państwowych wyższych szkół zawodowych 
utworzonych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych

(stan na 3 stycznia 2003 r.)

Szkoły te mają prawo nadawania jedynie tytułów licencjata i inżyniera.

Ich absolwenci mogą kontynuować studia w uczelniach typu uniwersyteckiego w celu uzyskania tytułu magistra.

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej
  Utworzona 1 sierpnia 2000 r.
  Adres: ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska; tel.: (0-83) 344-14-86, 342-65-30 oraz tel./fax. 342-65-31 www.pwsz.bialapodlaska.pl

  Specjalności: organizacja i obsługa turystyki i rekreacji, język niemiecki, język angielski, język rosyjski, zarządzanie przedsiębiorstwem, pedagogika społeczna, pielęgniarstwo ogólne, informatyka stosowana.
   

 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  Utworzona 1 września 2001 r.
  Adres: ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm; tel.: (0-82) 565-88-95, 564-00-80, tel./fax 565-88-85
  Specjalności: matematyka z informatyką, nauczanie matematyki, filologia angielska, filologia germańska.
   

 3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
  Utworzona 1 września 2001 r.
  Adres: ul. Sienkiewicza 33, 06-400 Ciechanów; tel./fax (0-23) 672-20-50
  Specjalności: położnictwo, pielęgniarstwo, język polski z logopedią, inżynieria komunalna, inżynieria produkcji.

   

 4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
  Utworzona 1 lipca 1998 r.
  Adres: ul. Grunwaldzka 137, 82-300 Elbląg; tel.: (0-55) 239-88-55, fax: 239-88-52; www.pwsz.elblag.pl
  Specjalności: inżynieria mechaniczna, język polski, edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki, język angielski, ochrona środowiska, inżynieria produkcji, administracja samorządowa i finanse publiczne, edukacja wczesnoszkolna z językiem obcym, elektrotechnika z informatyką techniczna, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe, administracja systemów i sieci komputerowych.
   

 5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
  Utworzona 1 sierpnia 1998 r.
  Adres: ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wlkp.; tel./fax: (0-95) 721-60-10, 721-60-11
  Specjalności: język polski, język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna, edukacja opiekuńczo-wychowawcza, zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, administracja publiczna, organizacja i obsługa rekreacji i turystyki, finanse i rachunkowość, informatyka w zarządzaniu, administracja europejska
   

 6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu
  Utworzona 1 sierpnia 1998 r.
  Adres: Pl. Kasprowicza 1, 37-500 Jarosław; tel./fax: (0-16) 621-08-44, 621-02-04
  Specjalności:  ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, gospodarka turystyczna i hotelarstwo, rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, informatyka stosowana, pielęgniarstwo.
   

 7. Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
  Utworzona 1 lipca 1998 r.
  Adres: ul. Zamoyskiego 7, 58-560 Jelenia Góra; tel./fax: (0-75) 753-33-14, 642-05-25
  Specjalności: język polski, język niemiecki, język angielski, pedagogika opiekuńcza, elektrotechnika i telekomunikacja, pielęgniarstwo, fizjoterapia i techniki medyczne.
   

 8. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
  Utworzona 15 lipca 1999 r.
  Adres: ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz; tel./fax: (0-62) 757-26-18, 767-95-00, 767-95-10
  Specjalności: zarządzanie biznesem, technologia maszyn, elektroenergetyka, zarządzanie w instytucjach samorządowych, inżynieria ochrony środowiska, fizjoterapia, położnictwo.
   

 9. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
  Utworzona 1 lipca 1998 r.
  Adres: ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin; tel.: (0-63) 242-72-00, 249-72-31
  Specjalności: praca socjalna, finanse i zarządzanie organizacjami, gospodarka regionalna, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną, język niemiecki, język angielski, ekonomia turystyki.

   

 10. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
  Utworzona 1 lipca 1999 r.
  Adres: ul. Rynek 1, 38-400 Krosno; tel.: (0-13) 437-55-00, 437-55-30 (rektorat), fax: 437-55-11; www.pwsz.krosno.edu.pl
  Specjalności: język polski, język angielski , język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną i turystyką, kształtowanie środowiska, eksploatacja i konstrukcja maszyn, sieciowe systemy informatyczne, gospodarka regionalna z agroturystyką, obsługa ruchu turystycznego i rekreacji, animacja społeczno-kulturalna, pielęgniarstwo.
   

 11. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
  Utworzona 1 lipca 1998 r.
  Adres: ul. Sejmowa 5 A, 59-220 Legnica; tel.: (0-76) 862-42-64, 862-42-48, 723-20-82, fax: 862-42-51, 723-29-05; www.pwsz.legnica.edu.pl
  Specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem, administracja publiczna, służby publiczne, inżynieria komputerowa, zarządzanie inżynierskie, administrowanie ochroną środowiska, służby socjalne, organizacja turystyki i rekreacji.

   

 12. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
  Utworzona 1 lipca 1999 r.
  Adres: ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno; tel.: (0-65) 529-60-54; www.pwsz.edu.pl
  Specjalności: elektrotechnika z informatyką techniczną, eksploatacja i diagnostyka maszyn, produkcja i zarządzanie w rolnictwie, wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, wychowanie fizyczne z edukacją zdrowotną, edukacja muzyczna z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą, edukacja muzyczna z muzyką estradową, turystyka i rekreacja, pedagogika społeczna, inżynieria cieplna i sanitarna, ekonomika i organizacja małych i średnich przedsiębiorstw.
   

 13. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  Utworzona 1 lipca 1998 r.
  Adres: ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz; tel.: (0-18) 443-45-45 (centrala), 443-44-28 (rektorat), fax: 443-46-08; www.pwsz-ns.edu.pl
  Specjalności: nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym, nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym, inżynieria mechaniczna, język angielski, język niemiecki, administracja i finanse sektora publicznego, ekonomika turystyki, edukacja matematyczno-informatyczna, edukacja fizyczno-informatyczna, przyroda z matematyką, inżynieria rolno-spożywcza, informatyka stosowana.
   

 14. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
  Utworzona 1 września 2001 r.
  Adres: ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ; tel.: (0-18) 266-33-98, tel./fax 264-65-75
  Specjalności: język polski, pielęgniarstwo ogólne, fizykoterapia, rekreacja fizyczna.

   

 15. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
  Utworzona 1 czerwca 2001 r.
  Adres: ul. Grodzka 19, 48-300 Nysa; tel.: (0-77) 435-28-78, 409-11-50, fax 435-29-89; www.pwsz.nysa.pl
  Specjalności: informatyka stosowana, zarządzanie produkcją i usługami, finanse i zarządzanie organizacjami, język niemiecki, architektura środowiska, renowacja zabytków rzemiosła artystycznego i detalu architektonicznego, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo.
   

 16. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
  Utworzona 1 sierpnia 2000 r.
  Adres: ul. Żeromskiego 14, 64-920 Piła; tel.: (0-67) 352-26-09, 352-26-00 (rektorat), 352-26-03 (kanclerz), 352-26-05
  Specjalności: edukacja społeczno-obywatelska, język angielski, budowa i eksploatacja maszyn, gospodarka i finanse samorządowe, elektrotechnika z elektroniką.
   

 17. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
  Utworzona 1 lipca 1999 r.
  Adres: ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock; tel./fax: (0-24) 269-24-15
  Specjalności: język angielski, język niemiecki, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z muzyką/plastyką, edukacja wczesnoszkolna z językiem niemieckim, edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, zarządzanie i marketing agrobiznesie, finanse i rachunkowość.
   

 18. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu
  Utworzona 1 czerwca 2001 r.
  Adres: ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 2, 37-700 Przemyśl; tel.: (0-16) 678-94-59
  Specjalności: polonistyka, historia z archiwistyką, polityka regionalna.
   

 19. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
  Utworzona 1 lutego 2002 r.
  Adres: ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz; tel.: (0-32) 415-50-02, 415-52-20
  Specjalności: wychowanie fizyczne i zdrowotne, pedagogika resocjalizacyjna z wychowaniem fizycznym, wychowanie plastyczne z grafiką użytkową.
   

 20. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku
  Utworzona 1 czerwca 2001 r.
  Adres: ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok; tel.: (0-13) 464-45-38
  Specjalności: język polski, język i kultura ukraińska, język i kultura słowacka, język i kultura rosyjska, kultura krajów karpackich, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna.
   

 21. Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej w Sulechowie
  Utworzona 1 września 1998 r.
  Adres: ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów; tel./fax: (0-68) 385-23-99, 385-20-33
  Specjalności: administracja publiczna, zarządzanie gospodarstwem rolnym, zarządzanie przedsiębiorstwem przetwórstwa produktów rolnych, kształtowanie terenów zielonych, turystyka i organizacja wypoczynku.
   

 22. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu
  Utworzona 1 czerwca 2001 r.
  Adres: ul. H. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg; tel.: (0-15) 822-90-15, fax 823-57-88
  Specjalności: przedsiębiorczość i zarządzanie, pedagogika ogólna.

   

 23. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  Utworzona 19 maja 1998 r.
  Adres: ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów; tel.: (0-14) 631-66-20 (centrala), fax: 631-66-00, 631-65-00 (Rektorat); www.wsz.tarnow.pl
  Specjalności: język polski, język niemiecki, język angielski, język francuski, wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną, matematyka z informatyką, chemia stosowana, elektrotechnika z elektroniką, ochrona środowiska, informatyka stosowana, technologia materiałów, agroekonomia, administracja publiczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo.
   

 24. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
  Utworzona 1 lipca 1999 r.
  Adres: ul. Limanowskiego 9, 58-300 Wałbrzych; tel.: (0-74) 847-68-36, 847-83-00, fax: 847-87-03
  Specjalności: język polski, język angielski, język francuski, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, język niemiecki, administracja publiczna.
   

 25. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
  Utworzona 1 lutego 2002 r.
  Adres: ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek; tel.: (0-54) 231-43-52
  Specjalności: język polski, język angielski, język niemiecki, stosunki międzynarodowe.

   

Strona Główna

Ostatnia aktualizacja: 22-czerwca-2006 r.