Muzeum Sportu i Turystyki jest Oddziałem Muzeum Historii Miasta Łodzi

W bibliotece znajduje się bogaty zbiór publikacji związanych ze sportem i turystyką.

   

 

W dziale sportowym posiadamy książki i broszury dotyczące konkretnych, pojedynczych wydarzeń sportowych (programy z imprez sportowych - meczów piłkarskich, turniejów koszykówki, imprez bokserskich itp.), publikacje o charakterze historycznym i encyklopedycznym, prezentujące zarówno cały sport, jak i poszczególne dyscypliny i zawody (Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej itd.). Nie brak także pozycji ukazujących rolę sportu w życiu i aktywności człowieka, czy szerzej w kulturze ludzkiej oraz publikacji teoretycznych związanych, chociażby, z podstawami treningu sportowego w różnych dyscyplinach.

Z ciekawszych pozycji obecnych w bibliotece, a wiążących się z poszczególnymi imprezami sportowymi można w tym miejscu wymienić programy z meczów ligowych w piłce nożnej ŁKS-u i Widzewa oraz okolicznościowe wydawnictwa olimpijskie - szczególną wartość mają tutaj pochodzące z lat 30. publikacje o olimpiadach w Los Angeles (1932) i Berlinie (1936).

 

 

Z posiadanych przez nas książek o charakterze historycznym i encyklopedycznym warto wspomnieć o kilku naszych ostatnich nabytkach: pracy wybitnego dziennikarza sportowego, Bogdana Tuszyńskiego, Polscy Olimpijczycy (wyd. 2004), prezentującej biogramy wszystkim polskich olimpijczyków do Igrzysk w Salt Lake City w 2002 r., książce Andrzeja Bogusza, Łódź olimpijska
(wyd. 2005), prezentującej postacie łódzkich sportowców i ich trenerów, uczestników olimpiad do 2004 r. oraz pracy Piotra Godlewskiego, Sport Zapaśniczy w Polsce w latach 1890-1939 (wyd. 1994).

 

 

 

 

Posiadamy również bogaty zbiór dotyczący historii sportu w Łodzi. W bibliotece można więc skorzystać zarówno z publikacji prezentujących historię istniejących w Łodzi klubów sportowych (ŁKS-u, Widzewa, Startu, Budowlanych, Anilany itd., a także klubów przedwojennych - Widzewskiej Manufaktury, IKP Łódź, Union-Touring itd.), jak i z książek ukazujących historię dyscyplin sportowych uprawianych w Łodzi. Wśród ciekawych pozycji związanych z historią łódzkiego sportu - obecnych w bibliotece, można w tym miejscu wspomnieć o pracach Andrzeja Bogusza prezentujących przedwojenne, nieistniejące już kluby sportowe Łodzi: Fabryczne Kluby Sportowe Łodzi (wyd. 1993), Żydowskie Stowarzyszenia Sportowe Łodzi 1897-1939 (wyd. 1992), Niemieckie Stowarzyszenia Sportowe Łodzi 1824-1939 (wyd.1992), publikacjach związanych z historią ŁKS-u - np. Łódzki Klub Sportowy 1908-1983 , autorstwa Jacka Strzałkowskiego (wyd. 1983), Widzewa - Widzew z serii Kolekcja Klubów tom 5 (wyd. 1998).

Nie brak w naszych zbiorach również książek prezentujących rolę sportu w życiu ludzkim. W tym miejscu można, przykładowo, wymienić publikacje prezentujące rolę sportu w życiu kobiet: Kobieta kreatorką aktywności sportowej w rodzinie , pod redakcją Zofii Żukowskiej (wyd. 1998) oraz Sportsmenka - Kobietą Sukcesu. Korzyści i bariery aktywności sportowej kobiet , pod redakcją Jadwigi Kłodeckiej-Różalskiej (wyd. 2003).

 

W dziale turystycznym skorzystać można zarówno z szeregu przewodników, map, jak i publikacji prezentujących historię turystki w Polsce. Znaczną część naszych turystycznych zbiorów stanowią pozycje wydane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, prezentujące zarówno historię samego PTTK, jak i początki i historię turystyki krajoznawczej w Polsce.

 

   

W bibliotece dostępne są również pisma o tematyce sportowej i turystycznej. Posiadamy wiele roczników Przeglądu Sportowego i Piłki Nożnej oraz kilka roczników przedwojennych pism: Raz, Dwa, Trzy i Stadjonu . W bibliotece dostępne są również, między innymi, roczniki Lekkoatletyki , Sportowca , Sportu, Tempa , Sportu Wyczynowego , Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Gościńca i Biuletynów PTTK.

 

 

 

 
 

Kultura fizyczna to nie tylko zajęcia praktyczne.
Wizyta w Muzeum Sportu i Turystyki pozwoli Wam poznać sport z innej strony. Muzeum znajduje się w Hali Sportowej, przy ul. Ks. Skorupki 21 ; Pracuje od poniedziałku do piątku, w godz.8.00 - 16.00.

   
WYCIECZKI prosimy zgłaszać telefonicznie : 636 40 53 ; 636 83 58
CENY BILETÓW : normalny 4 zł , ulgowy 2 zł