Zmiany na stronie | Mapa strony | Indeks A-ZSzkoła Podstawowa nr 5

93-193 Łódź
ul. Łęczycka 23
tel./fax 42 681 79 06


Szkoła Podstawowa nr 5

AKTUALNOŚCI


Informator RODZINA 500+ w Łodzi

więcej:»


W zakładce "Jubileusz szkoły" umieszczono informacje dotyczące uroczystości 100 lecia szkoły, nadania szkole imienia oraz wiadomości o projekcie nowego sztandaru.

więcej:»


więcej:»


MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Szkoła Podstawowa numer 5 uzyskała dofinansowanie na utworzenie ekopracowni "Zielona farma – myślę i działam ekologicznie w wielkim mieście", w wysokości 33172,00 złote. Koszt całkowity projektu wyniesie 35372,65 złote.
Celem konkursu pt. "Moja wymarzona ekopracownia" jest stworzenie projektu szkolnej pracowni wraz z programem edukacyjnym, opartym na jej wykorzystaniu.
Uzyskana dotacja pozwoli na wyposażenie sali w nowoczesny sprzęt multimedialny, meble, oświetlenie i atrakcyjne pomoce dydaktyczne, sprzyjające prowadzeniu ciekawych zajęć opartych o eksperymenty. Nauka w nowej pracowni przyczyni się do kształtowania twórczych postaw wobec problemów ochrony środowiska i jego zasobów oraz będzie sprzyjała rozwijaniu zainteresowań proprzyrodniczych naszych uczniów.

         


Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łodzi posiada pracownię komputerową
współfinansowaną ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte zostały w komunikacie - Sposób dokumentowania udziału szkół w projektach: "Pracownia komputerowa dla szkół" oraz "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" - realizowanych od 2004 r. umieszczonym na stronach Kuratorium Oświaty w Łodzi, w zakładce "Edukacja informatyczna"93-193 Łódź
ul. Łęczycka 23
tel./fax 42 681 79 06

e-mail: sp5@toya.net.pl

Jest to publiczna, sześcioletnia szkoła podstawowa, składającą się z 13 oddziałów (w roku szkolnym 2011/2012 klasa "0"), zatrudniająca wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Zapewnia swoim uczniom wszechstronną edukację w oparciu o różnorodne programy nauczania, autorskie i modyfikowane przez nauczycieli - przystosowywane do potrzeb uczniów. Dostosowuje nauczanie do indywidualnych predyspozycji uczniów.


Wyświetl większą mapę

Copyright © SP5 2016