O firmie    Usługi    Cennik    Linki    Strona główna 


Biuro Rachunkowe ”Kanon” istnieje od 1995 r.
Uchwałą nr 114/57/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów zostało wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, pod numerem ewidencyjnym 594/3084.

Właścicielem biura jest biegły rewident Zdzisława Dąbrowska, wpisana na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wykonujących zawód, nr legitymacji 8663/2303.

Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.Biuro Rachunkowe ”Kanon”
93-153 Łódź,
ul. Rzgowska 102, pokój 27
Czynne: 9:00 - 15:00
Poniedziałek - Piątek
tel. (42) 684 09 12
tel. kom. 601 32 26 18
dabrowska_kanon@op.pl