Wstęp Biografia Wynalazki Ciekawostki
Pancerz kulochronny przyniósł Janowi Szczepanikowi duży rozgłos
na całym świecie, obronił bowiem przed zamachem
króla hiszpańskiego Alfonsa XIII. Kareta królewska była wybita
pancerzem kulochronnym Szczepanika i rzucona przez zamachowców
bomba nie wyrządziła królowi żadnej szkody. Król zaś, wyrażając
swą wdzięczność polskiemu wynalazcy udekorował Szczepanika
orderem hiszpańskim "Izabeli Katolickiej". Zainteresował się również
pancerzem car rosyjski Mikołaj II. Szczepanik jeździł parokrotnie
do Petersburga załatwiając sprawy zamówień na tkaninę kulochronną.
Mikołaj II odznaczył wynalazcę orderem św. Anny.
Jednakże Jan Szczepanik odmówił przyjęcia orderu kierowany
uczuciem patriotyzmu. Przyjął jedynie ofiarowany mu złoty zegarek
na złotym łańcuszku z cesarską koroną
wysadzany brylantami.
Tomek Dylewski