Wstęp Biografia Wynalazki Ciekawostki

Jan Szczepanik łączył w sobie rzetelność posiadanej wiedzy z pasją
poszukiwawczą za nowym dla świata, dla ludzi - w myśl hasła,
że "tyle mamy władzy nad przyrodą, ile mamy wiedzy o tej przyrodzie".
Jego odkrycia naukowo-techniczne dotyczyły zarówno tkactwa
barwnego, barwnej fotografii, jak i co najważniejsze przekazu obrazu
i głosu na odległość, stając się prekursorem najlepszego dziś
masowego środka przekazu, jakim jest telewizja.
Tomek Dylewski