Protokół


Protokół z posiedzenia założycielskiego
Studenckiego Koła Naukowego im. Geoffreya Chaucera przy Katedrze Dramatu i Poezji Angielskiej UŁ
z dnia 24 III 2004 w Łodzi

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i uchwalenie statutu Koła.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie kandydatur do zarządu Koła.
3.1. Głosowanie,
3.2. Mianowanie członków zarządu Koła.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie kandydatury na opiekuna Koła.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie formy deklaracji członkowskiej.
6. Wykład inauguracyjny.
7. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie założycielskie Studenckiego Koła Naukowego im. Geoffreya Chaucera przy Katedrze Dramatu i Poezji Angielskiej UŁ odbyło się w obecności 8 członków założycielskich.

Piotr Spyra przedłożył statut koła, który został przyjęty przez wszystkich członków założycielskich:

- głosów za - 8
- głosów przeciw - 0,
- głosów wstrzymujących się - 0.

Wybory zarządu:

Na przewodniczącego koła został wybrany Piotr Spyra.
Na I zastępcę została wybrana Katarzyna Ojrzyńska.
Na skarbnika została wybrana Katarzyna Pietrucha.
Na sekretarza został wybrany Tomasz Wrzesień.

Na opiekuna Koła została zgłoszona i przyjęta jednogłośnie kandydatura pani dr Joanny Kazik.

Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. zw. dr hab. Irena Janicka-Świderska.

W zebraniu założycielskim Studenckiego Koła Naukowego im. Geoffreya Chaucera przy Katedrze Dramatu i Poezji Angielskiej UŁ udział wzięli:

Członkowie założyciele:

1. Katarzyna Kantecka
2. Justyna Kaszubska
3. Katarzyna Ojrzyńska
4. Katarzyna Pietrucha
5. Piotr Spyra
6. Agata Witczak
7. Tomasz Wrzesień
8. Agnieszka Żelaźnicka
oraz
Karolina Ławska

prof. zw. dr hab. Irena Janicka-Świderska
dr Joanna Kazik - Opiekun Koła

Łódź, 24 III 2004

Sekretarz: Tomasz Wrzesień


Spotkania


Spotkanie pierwsze
Temat: Dance Of Death
Data: 24.III.2004


Po tygodniach trudu i wysiłku nasze długo oczekiwane koło naukowe zaczęło swoją pracę. Na pierwsze spotkanie, które miało miejsce 24 marca 2004 roku, tłumnie przybyli spragnieni wiedzy studenci. Swoją obecnością zaszczyciła nas prof. zw. dr hab. Irena Janicka-Świderska, która wygłosiła wykład inauguracyjny poświęcony tematowi tańca śmierci.

Na początku prof. Janicka-Świderska skupiła się na różnorodności prezentacji personifikowanej śmierci sięgających od rozkładających się zwłok z atrybutem w postaci szpadla (XV wiek), aż po szkielety (XVI wiek), którym później towarzyszyła kosa (XVII wiek). Uczestników spotkania w szczególności zaintrygowały drzeworyty Hansa Holbeina Młodszego, stanowiące inspirację dla naszej dalszej pracy naukowej.

Prof. Janicka-Świderska przedstawiła następnie angielski aspekt dance macabre, skupiając się przede wszystkim na tle społecznym oraz głównych przykładach omawianego motywu. Wykład dotyczył ciekawego sposobu przedstawiania personifikowanej śmierci jako wojownika, sposobu obecnego we wczesnych angielskich moralitetach: "The Pride of Life" oraz "The Castle of Perseverance".

Na koniec, prof. Janicka-Świderska udowodniła niepodważalne powiązania pomiędzy tańcem śmierci a świeckim dramatem elżbietańskim. Dzięki jej wykładowi zdaliśmy sobie sprawę, że należący do kanonu dzieł Williama Shakespeare'a "Hamlet" posiada liczne odniesienia do motywu dance macabre, widoczne zarówno w charakterystycznej metaforyce kości i robactwa, jak również w przedstawieniu elementów problematyki społecznej.

Podsumowując, wykład prof. Janickiej-Świderskiej był dla wszystkich członków koła naukowego bezcennym doświadczeniem, stanowiącym podstawę dla naszej przyszłej pracy. Pozwolił on nam także pozyskać szersze spojrzenie na dramat elżbietański; dlatego z niecierpliwością oczekujemy kolejnych spotkań.


Spotkanie drugie
Temat: Chaucer - Prologue to the Canterbury Tales
Data: 07.IV.2004


Spotkanie trzecie
Temat: I weende to dede - Middle English lyrics
Data: 14.IV.2004


Spotkanie czwarte
Temat: Chaucer - The Romaunt of the Rose
Data: 28.IV.2004


Spotkanie piąte
Temat: Robert Henryson - The Thre Deid Pollis
Data: 05.V.2004


Spotkanie szóste
Temat: The Slaughter of the Innocents; The Death of Herod - English Mystery Plays
Data: 26.V.2004


Udział w konferencji
Spotkania Mediewistyczne - PAN, Warszawa
Data: 27.X.2004


Organizacja konferencji
Death in Several Masks
Data: 6.XI.2004


Udział w konferencji
3rd Medieval English Studies Symposium - UAM, Poznań
Data: 27-28.XI.2004


Spotkanie siódme
Temat: Postmodernism - Barth, Coover, Calvino
Data: 06.I.2005


Udział w konferencji
Spotkania Mediewistyczne - PAN, Warszawa
Data: 26.I.2005


Spotkanie organizacyjne
Data: 09.III.2005


Spotkanie ósme
Temat: Kolęda jako gatunek literacki
Data: 30.III.2005


Udział w konferencji
PASE 2005, Łódź
Data: 04-07.IV.2005


Spotkanie dziewiąte
Temat: Kolęda Corpus Christi
Data: 13.IV.2005


Spotkanie dziesiąte
Temat: Brenton & Hare: Pravda
Data: 21.IV.2005


Spotkanie jedenaste
Temat: Harold Pinter - The Birthday Party
Data: 05.V.2005


Udział w konferencji
British Drama Through the Ages and Medieval Studies, Łódź
Data: 17-18.X.2005


Udział w konferencji
4th Medieval English Studies Symposium - UAM, Poznań
Data: 29.XI.2005


Spotkanie dwunaste
Temat: David Hare: Stuff Happens
Data: 29.XI.2005


Spotkanie trzynaste
Temat: Frank McGuiness: Someone Who'll Watch Over Me
Data: 14.XI.2005


Spotkanie organizacyjne
Data: 16.I.2006


Spotkanie czternaste
Temat: Patrick Marber - Closer
Data: 31.I.2006


Organizacja konferencji
Literature, Art, Culture: In Search of Identity
Data: 11.III.2006


Spotkanie piętnaste
Temat: Flannery O'Connor
Data: 20.III.2006


Udział w konferencji
Spotkania Mediewistyczne - PAN, Warszawa
Data: 5.IV.2006